«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

دست پلید خود رژیم در کار است!


تصویر پیوست را درج کرده و می نویسد:
چند روز پیش ۹۰ نفر وهابی که از بندرعباس و لارو ... بودند، وارد جهرم شدند. این ۹۰ نفر به گروه «خفاش شب» مشهورند .این ها می آیند دخترهای قشنگ و جوان را می دزدند؛ چشم ها و لب های شان را می دوزند و به آن ها تجاوز میکنند و سپس می کشندشان. همگی به اقوام و دوست و آشنا خبر بدهید شب ها تنهایی بیرون نروند. سوار ماشین شخصی نشوند. جاهای شلوغ بروند. جاهای خلوت اکیدا ممنوع.

تا امروز جسد چهار نفر از دختران هموطن جهرمی پیدا شده ک قربانی شده اند. از همه انتظار دارم به گوش سراسر مردم برسدو پس از جهرم نوبت شیراز و جاهای دیگر است. تا دیر نشده باید جلوشان بایستیم.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
کم ترین تردیدی ندارم که اگر چنین خبر ناگواری درست باشد که به نظر می رسد، درست است، کارِ خود حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی با دو آماج نزدیک و هماوند با یکدیگر است:
ـ آفرینش جو ترس عمومی در میان مردم از گسترش ناامنی در کشور و وادار به دنباله روی از زالوهای تبهکار فرمانروا شدن؛ و
ـ بخشی از برنامه ی پلید «حجاب» برای کژدیسه نمودن افکار عمومی از ناتوانی های رژیم در گره گشایی دشواری های بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی از یکسو و سرپوش نهادن بر شکست ننگین و رسواگرانه شان در پذیرش همه ی آنچه کشورهای امپریالیستی به رهبری «شیطان بزرگ» بر گردن شان گذاشته و آن ها نیز همگی را با خواری هرچه تمام تر پذیرفته اند.

مرگ بر رژیم تبهکار جمهوری اسلامی! 

ب. الف. بزرگمهر   ششم خرداد ماه ۱۳۹۳
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!