«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

چگونگی گره زدن کراوات اسلامی


این کراوات برخلاف کراواتی که گویا پیشینیان ما در دوران باستان آن را نخستین بار ساختند و به گردن بستند از بالا به پایین به گردن "داوطلب"ی زبان دراز یا بزهکار آفتابه دزدی نگونبخت بسته می شود؛ آن را می توان چیزی بسانِ «ریسمان الهی» بشمار آورد که بی نیاز از چنگ انداختن به آن است؛ به گردن هر کس که بیفتد، چه مسگری در شوشتر باشد یا بُزی بلاگیر در تهران، او را خواهند یافت و روانه ی آن جهانش می کنند! راه نیز چندان دراز نیست؛ تنها دمی است فروبسته و بس !

ب. الف. بزرگمهر      چهارم خرداد ماه ۱۳۹۳


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!