«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۸, یکشنبه

رویت نمی شود در چشم ما نگاه کنی؟ ـ بازانتشار

چرا سرت را پایین انداخته، آن پشت پنهان می شوی؟ رویت نمی شود در چشم ما نگاه کنی؟ هر بار گفتی، نادیده بگیرید و ما سرمان را در شن و برف و هر لای و لجنی که گیرمان آمد، فرو بردیم تا چیزی نبینیم. حالا سرمان را کجا فرو کنیم تا خدا را خوش آید؟ همه جا خشک و سنگلاخ است ...

ب. الف. بزرگمهر   هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_701.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!