«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۱۱, سه‌شنبه

بیش تر صفحات تاریخ آدمی تاکنون! ـ بازانتشار

جانوران بت نمی‌پرستند، قُلدر نمی‌تراشند و به کثافتکاری‌های خودشان نمی‌بالند. برای همین، تاریخ ندارند.

صفحات تاریخ بشر با خون نوشته شده، هر قُلدری که وقیح‌تر و درنده‌تر و بیشتر کشتار و غارت بکند و پدر مردم را در بیاورد، در صفحات این تاریخ عزیزتر است و به اصطلاح نامش جاویدان می‌شود. گاهی لقب «عادل» هم به دُمش می‌چسبانند و حتا به درجه الوهیت هم او را بالا می‌برند. این از خصایص اشرف مخلوقات است!

از کتاب «توپ مرواری»، صادق هدایت

از «گوگل پلاس»

برنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر


https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_7916.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!