«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۲۳, یکشنبه

عقل آدم که پاره سنگ بردارد ... ـ بازانتشار

از سخنان گهربار سردار جنگ ندیده ی نظام

دنباله ی سخنان گهربار سردار:
... هیچ چیز هم نداشته باشیم، دیگران را نمی دانم، چه خاکی به سر خواهند کرد؛ ولی  ما سربازان امام خامنه ای، یواشکی به همان ها که ما را تحریم کرده اند، هی نفت و گاز ارزان می فروشیم و کار و بارمان را راه می اندازیم.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم آذر ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_14.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!