«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

از نیایش های بامدادی «ریش حنایی» ـ بازانتشار

خدایا! ما را که تاکنون این همه نجابت به خرج داده ایم از گزند کودکان سنگ انداز، تندروهای  تغذیه شده از جای خاص، بزدل های تازه به دوران رسیده، عقب مانده های عصر حجری، ترسوهای متوهم، تندروهای افراطی، بیکاره های هوچی و بیسواد محفوظ فرموده، همه آن ها را به جهنم رهسپار بفرما!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳


«دولت یازدهم مظلومترین دولت پس از انقلاب است و در برخورد با مخالفینی که لباس نقد می‌پوشند، نجابت به خرج می‌دهد ...» (اُم الفساد والمُفسدین)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!