«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

تنها سرشت ماجراجویانه و پاسخگو نبودن امپراتوری «یانکی» ها می تواند آغازگر جنگ باشد!


هاوانا، ٢٣ دی ـ تهران چنان اقدامات نسنجیده ای انجام نخواهد داد که به جنگ منجر شود ... این مطلب را فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا در مقاله جدید خود اظهار داشت که پس از دیدار با رییس جمهور ایران آن را نوشته است.
...
فیدل کاسترو در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد:
«من یقین دارم که نباید در انتظار اقدامات غیر مسوولانه از جانب ایران بود. اگر جنگ واقعا آغاز شود فقط ثمره ماجراجویی و بی مسوولیتی فطری امپراطوری یانکی ها خواهد بود».
... 
خبرگزاری «ریانووستی»        ١٣٩٠/١٠/٢٣

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!