«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

نوکری شوخی نموده و نوکری دیگر آن را "جدی" گرفته است!

گرچه بادی بودن تفنگ را فراموش کرده، بنویسد!

شلیک یک موتور سوار به طرف اتومبیل رفسنجانی
در محافل مطبوعاتی ایران، پیش از ظهر دیروز، این خبر زمزمه شد:
«امروز یک موتور سوار سه تیر به طرف هاشمی رفسنجانی شلیک کرده که به اتومبیل ضد گلوله وی خورده و خنثی شده است. در مجمع مصلحت درباره این حادثه گفته اند که این  تیراندازی به قصد ترور او نبوده، بلکه قصد اخطار به او را داشته اند.»

پیک نت: ما این پیام را که از تهران دریافت داشته ایم، بدون هیچ تائید و یا تفسیری منتشر کردیم.
پیک نت ٢٨ دی ١٣٩٠

عنوان و زیرعنوان از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:
اینترنت است دیگر! گاهی نمی توان دریافت، خاستگاه خبر کجاست، از کجاها گذشته و چگونه به مقصد رسیده است!
ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!