«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۹, شنبه

«سوسمار پرتغالی» بار دیگر دُم خود را برای خوشایند «جامعه جهانی» جنباند

«سوسمار پرتغالی» بار دیگر دُم خود را برای خوشایند «جامعه جهانی» جنباند. «سوسمار» با آنچه بر زبان راند، رای هشتاد تا نود در سَدیِ توده های مردم سرزمین های «دونباس»، «خِرسون» و «زاپاروژیه» برای پیوستن به روسیه را نادیده گرفت و آن ها را خوار شمرد؛ مردمی که سال ها زیر بمباران توپخانه ای رژیم دست نشانده ی باخترزمین و دربست وابسته به گروهبندی «انگلوساکسون» جان داده، ولی پایدار و استوار راه خود را از آن رژیم تبهکار پوشالی جدا نموده و اینک خواستار پیوستن به میهن تاریخی خود هستند. آنوخت، مادربخطاهایی چون این مارمولک فرومایه با داوهای کونِ خر پاره کنِ پشتیبانی از آزادی و دمکراسی پا به میدان سخن سرایی می نهند و می پندارند که می توانند چون گذشته توده های مردم جهان را بفریبند؛ مردمی که در همه جای جهان از آفریقا تا آمریکای لاتین و آسیا و اروپا داوهای آبکی شان را کم و بیش نیک می شناسند و اگر واکنشی درخور نیز به آن ها نشان ندهند، دستکم پوزخندی بر لبان شان می نشیند.

رای تاریخی پیوستن سرزمین های روسی زبان یاد شده به میهن خود، نشانه ی خوبی برای برونرفت از روز و روزگار بیم برانگیز کنونی پدید می آورد و بر نیروی روسیه از هر سویه می افزاید؛ گرچه، سوراخی که امپریالیست ها در آنجا یافته اند را نمی بندد. از دید من، روسیه همراه با نیروهای مردمی سرزمین های آزاد شده از چنگ امپریالیست ها و دولت دست نشانده شان در اوکراین باید همه ی توان خود را برای بفرار واداشتن یا بیرون راندن مزدوران گروهبندی بچه پرروی یهودی بکار گیرند. می توانم با آسودگی این داو را بر زبان آورم که هم اکنون، بسیاری از مردم زیر بار رژیم باتوم بدست امپریالیست ها در آنجا با چنین گروهبندی پلیدی سر همراهی ندارند؛ بگمانم می توان و باید این نیروی در سرشت خود توانمند را به جنبش درآورد و با بستن سوراخ بر جای مانده، پوزه ی امپریالیست ها بویژه «برادران انگلوساکسون» را بخاک مالید.    

ب. الف. بزرگمهر   نهم مهر ماه ۱۴۰۱ 

***

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ی گذشته درباره ی پیوستن چهار منطقه ی پیشین اوکراین هشدار داد؛ «مسکو» را به «تشدید خطرناک تنش» متهم کرد و از «کرملین» خواست تا «از لبه ی پرتگاه پا پس نهد.»

گفته های او یک روز پیش از دستینه شدن تشریفاتی پیمان ها درباره ی گنجاندن دو جمهوری «دونباس »و همچنین ایالت های «خرسون» و «زاپوروژیه» در فدراسیون روسیه بیان شد:
هر تصمیمی مبنی بر الحاق مناطق دونتسک، لوگانسک، خرسون و زاپوروژیه اوکراین هیچ ارزش قانونی ندارد و مستحق محکومیت است.

گوترش گفت: این نمی تواند با چارچوب حقوقی بین المللی سازگار باشد. بگفته ی وی، اقدامات مسکو نه تنها بیانگر «تشدید خطرناک» است که اصول سازمان ملل را نیز نقض می‌کند، بنابراین «با چارچوب حقوقی جهانی سازگار نیست» و «نباید پذیرفته شود.»

«باهماد اروپا»، «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] و همپیمانان آنها از پذیرش برآیندِ همه پرسی خودداری ورزیده اند..

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ هفتم مهر ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش و  پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!