«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۹, شنبه

بعله! ما اینیم ... ـ بازپخشش

با همین کلید، خواهر مادر اقتصاد و اجتماع ایران را بیش از گذشته خواهیم گائید! با همین کلید، همه ی درها را بروی کارآفرینان جهان خواهیم گشود تا آن ها نیز بی بهره نمانند. هنگام جیم شدن نیز همین کلید را به نشانه ی مهر و سپاس به خداوندانِ «یانکی» و اینا پیشکش خواهیم نمود! بعله! ما اینیم ...

از زبان آخوند پفیوزِ پستان مادر گزیده: ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_72.html

زیرنویس تصویر:

روحانی با کلید تدبیر و امید در همایش ورزشگاه شیرودی ـ تهران سال ۱۳۹۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!