«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۹, دوشنبه

ایرانِ جان ننه شان: «اسلامی»، چنین جای بی در و پیکری است

ایرانِ جان ننه شان: «اسلامی»، چنین جای بی در و پیکری است (گزارش زیر).* وختی رژیمی ایلخانی و هرج و مرج زا که خود نیز از درون پوسیده و وارفته است، همچنان با توسری های مهرورزانه ی کلان سرمایه داری جهانی از یکسو و ناکارآمدی و تبهکاری شماری روشنفکر دروغگوی بیکاره در کالبد سازمان های ریز و درشت چپ نما و از آن میان، تن دادگان به مزدوری سرمایه، بر سرِ پاست، از این بهتر نمی شود؛ روشنفکرانی که جز زِرزِر و غُر و لُندهای هر از گاهی، در حالیکهِ آرنگ (شعار) سرنگونی چنین رژیم سر تا پا دزد و تبهکاری دستِکم از سال ۱۳۸۸ خورشیدی به فرمانی تاریخی فراروییده و دیرکرد در جامه ی کردار پوشاندن به آن، همانگونه که گواه آنیم، به پوسیدگی و میان تهی شدنِ هر چه بیش تر اختساد و هازمان و بازتاب آن در سیاست می انجامد، همچنان آرنگ هایی نادرست و گمراه کننده با آماجِ گردآوری لایه های میانی و میان به بالای هازمانی سر می دهند و از «با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری ...» پا فراتر نمی نهند و برای بیکارگی خود بهانه می تراشند. بسیاری از آن ها نیک می دانند که چنین آرنگ هایی نه تنها بجایی نرسیده و نخواهد رسید که به همین شَوَند، گمراه کننده نیز هست؛ اگر جز این بود، نیازی به افزودن یا باریک تر بگویم: بار زدنِ «... برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک!» نمی بود.**

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   نهم آبان ماه ۱۴۰۱

* رئیس کل دادگستری هرمزگان: یک فروند نفتکش خارجی حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس توقیف شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از "مهر"، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت که در راستای اجرای دستور قضائی، دلاورمردان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به توقیف یک فروند نفتکش خارجی حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس اقدام کردندقهرمانی با بیان اینکه ارزش محموله این نفتکش بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان است، افزود: "توقیف شناور مذکور پس از یک ماه کار دقیق فنی و اطلاعاتی انجام شده است. کاپیتان و خدمه این نفتکش خارجی نیز جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می‌برندمحموله ۱۱ میلیون لیتری نفتکش خارجی توقیف شده معادل ۵ هزار و ۵۰۰ خودروی نیسان و حدود ۱۱۰ فروند لنج است.

با توجه به اینکه بر اساس اخبار و اطلاعات واصله، فعالیت برخی از شرکت‌های متخلف در زمینه بانکرینگ سوخت محرز شده است، به منظور صیانت از حقوق قانونی دولت نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام خواهد شد.

شناورهایی که به این نفتکش متخلف سوخت رسانی کرده‌اند نیز مورد پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان علاوه بر محکومیت به حبس تا ۱۰ برابر ارزش سوخت مکشوفه جریمه می‌شوند و شناور دخیل در امر قاچاق نیز به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

اقدامات مجرمانه قاچاقچیان سوخت که در هماهنگی با بیگانگان به تاراج سرمایه‌های ملی مبادرت می‌کنند از زیر چتر اطلاعاتی دستگاه قضائی و ضابطین مخفی نخواهد ماند و مجازات مرتکبان چنین جرایمی قاطع و بدون اغماض خواهد بود".

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   نهم آبان ماه ۱۴۰۱ (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

** ... این نکته نیز شایان درنگ است که بایستگی سرنگونی رژیم نه شعاری خواست (اراده) گرایانه به خواست این و آن و از آن میان، ب. الف. بزرگمهر که روندی ناگزیر و عینی است. برای آن، شاید بتوان ده ها و صدها شَوَند یادآور شد که برخی از برجسته ترینِ آن ها را بر بنیاد «سوسیالیسم دانشورانه» در نوشتارهایم یادآور شده ام. چنین روندی بسان میوه ای است که هنگام رسیدنش باید چیده شود ـ و هر که، راست یا چپ، از آمادگی بیش تر و بهتر برخوردار باشد، سرانجام آن را خواهد چید؛ ـ وگرنه بزمین می افتد و می گندد و پیرامون خویش را نیز می گنداند. چشم های تان را خوب بگشایید و وضع سخت ناگوار توده های مردم ایران که رژیم تبهکار و ددمنش آن ها را به مرگ گرفته تا بکشد را ببینید و در کنار تبهکاری های گسترده ی مالی و نوزاد فروشی و گرسنگی و بیکاری و هزار دردِ بی درمانِ دیگر بگذارید تا آرش گندیدگی که بسیار بیم برانگیزتر از سرنگونی چنان رژیمی است و کار را به فروپاشی سرزمین و جنگ برادرکشی خواهد کشاند و امپریالیست ها نیز با شکیبایی درخور در پی آنند را دریابید!

نکته ی شایان درنگ دیگری را نیز در اینجا یادآور می شوم. شعارهای سیاسی بویژه شعارهای سیاسی حزب ها و سازمان هایی که بر بنیاد «سوسیالیسم دانشورانه» کار و بار خویش را پی می گیرند، چکیده ترین و فشرده ترین برونزدِ برنامه ی آن حزب ها و سازمان ها هستند و به همان نسبتی که آن برنامه ها با واقعیت های عینی و روندهای رو به گسترش و بالنده، همخوان و همسوست و شناخت و برکشیدن آن ها، یکی از برجسته ترین کاریاهای کانون های رهبری حزب های راستین چپ است، آن شعارها نیز گویاتر، روشن تر و برای توده های گسترده تری از مردم دریافتنی تر می شوند. با این یادآوری فشرده که درباره ی آن بیش تر نیز می توان گفت و ناچارم از کنار آن درگذرم، همینکه «برای درک مفهوم عبارت”طرد رژیم ولایت فقیه“، ناگزیر از مراجعه به سایر قسمت های برنامه ی حزب هستیم»، بخودی خود گویای سردرگم بودن چنان شعارهایی است.

برگرفته از نوشتار «با سمتگیری برای سرنگونی رژیم سگ مذهب اسلام پیشه از فروپاشی ایران جلوگیریم!»  ب. الف. بزرگمهر   دوم شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_93.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!