«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۷, شنبه

آن ها هستند که رژیم دزدسالار خرموش پرور را همچنان سرِ پا نگاه داشته اند

هم میهنان ایرانی بیرون از ایران!

ویدئوی پیوست* و نوشته ی زیر را در هر جایی که هستید، برای گروهبندی های جان ننه شان: «حقوق بشری» و دولت هایی که در کردار، هیچ پشتیبانی درخوری از جنبش گسترش یافته ی توده های مردم ایران از خود نشان نمی دهند بویژه آن ها که در همراهی آشکار و پنهان با رژیم ددمنش اسلام پیشگان، دستی در سفره ی رنگین ایران داشته و به چاپیدن سرگرمند، بفرستید و با آگاهی رسانی درخور در برابر توده های مردم کشورهای خود رسوای شان نمایید. آن ها هستند که رژیم دزدسالار خرموش پرور را همچنان سرِ پا نگاه داشته اند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر    هفتم آبان ماه ۱۴۰۱  

* ویدیویی از یورش نیروهای سرکوبگر گارد ویژه به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی سنندج

در این نابکاری سرکوبگرانه که در ساعت های نخستین بامداد امروز انجام پذیرفت، نیروهای «گارد ویژه» بسوی در و پنجره‌های خوابگاه دانشجویان شلیک می‌کنند.

هنوز از آمار زخمی ها و شمار بازداشت‌شدگان آگاهی نداریم.

برگرفته از «تلگرام»  شنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!