«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۱, یکشنبه

جک و جانورانی فرومایه، پست نهاد و بیزاری برانگیز

خیزش توده ای که می آغازد، همه ی این گروه از نانخورهای نظام پوشالی سگ مذهب سر در گریبان فرو می برند و خفقان می گیرند؛* رفتارِ «کیر خر نظامِ خرموش پرور» نیز در هنگامه ی خیزش و آشوب از این سویه با چنین گروه پلیدی که آن ها را می توان «موش های بلغورکش از کون نظام (یا رهبری)» نامید، پهلو می زند. تا خیزش اندکی کاهش می یابد و نشانه های آب ها از آسیاب افتادن در پندار خرموشی شان جان می گیرد، یکی یکی سر از گریبان درآورده و دور تازه ای از نمایش های خررنگ کنیِ آمیخته با پند و اندرز و ترساندن توده های مردم بجان آمده را پی می گیرند؛ یاوه های بر زبان آمده از سوی این موش گنداب (نیمچه گزارش زیر)، گرچه در زمینه ی دوپهلوگویی، دوغ و دوشاب را بهم آمیختن و رنگ برنگ شدن به پای نمودارترین موش گنداب: «مصطفی تاجزاده» نمی رسد به اندازه ای بسنده نمودار چنین رفتاری است:
جک و جانورانی فرومایه، پست نهاد و بیزاری برانگیز که دیدن چهره های شان مرا برمی انگیزد تا چنانچه دستم برسد، دستکم کشیده ای زیر گوش شان بزنم. از این نیمچه گزارش روشن نیست که چنین کشیده ای نوش جان کرده یا نه. با این همه، دست آن آذربایجانی را از راه دور می بوسم.

ب. الف. بزرگمهر   یکم آبان ماه ۱۴۰۱

* رسانه‌های ایرانی از حمله‌ی فیزیکی فردی در روز گذشته به دکتر مسعود پزشکیان، نماینده‌ی اول تبریز می‌نویسند. در حاشیه‌ی حضور دکتر مسعود پزشکیان در یک مجلس ترحیم به دعوت صاحب عزا در مسجد رسول الله تبریز، هنگام سخنرانی وی، فردی ابتدا با اهانت به این نماینده، قصد حمله‌ به او را داشته که موفق نشد.

پزشکیان: برخورد با مقصران پرونده «مهسا امینی» حق است و باید مطالبه شود»/ دشمن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی است

ـ نماینده مجلس: در قضیه مهسا امینی باید با مقصران برخورد شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است ‌و باید مطالبه کرد

ـ این‌که توی خیابان بریزند، پرچم ایران را آتش زده، روسری از سر خانمی بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی است که دشمن می‌خواهد

ـ معتقدم مردم و آن‌هایی که دنبال احقاقند، صف خود را از این آدم‌ها جدا کنند وگرنه بین حق و باطل بهم خورده و نظام با چالش مواجه می‌شود

ـ مردم مساله را از راه قانونی پیگیری کنند و ما هم در مجلس دنبال خواهیم کرد

ـ دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و راه انداختن جنگ داخلی است تا مملکت را با چالش مواجه کنند؛ قطعا امریکا و کشورهای منطقه به فکر مردم ما نیستند/ برگرفته از «ایسنا»

برگرفته از «چوب دو سر گُه»    ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱  (بختی برای ویرایش این گزارش نیم بند نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!