«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

بچه خر می کنی سیاه مزدور؟!

بچه خر می کنی سیاه مزدور؟!* نه کُرّه خر که نیرنگبازی نیز آنچنان نیاموخته ای! به کسی چون «پوتین» که از هر چیز دیگر بگذریم از تو که بجای خود، از دیگرانی ده ها بار باهوش و گوش تر از تو نیز باهوش تر و کارآمدتر است، پند و اندرزِ جان ننه ات حکیمانه می دهی که در برابر پمپاژهای پی در پی جنگ ابزارهایی که هر بار بیش از پیش دوربردی تر و مرگبارتر می شود، همچنان بشکیبد؛ دست روی دست بنهد و جنگ با رژیم پوشالی و دست نشانده ی آن بچه مُفنگی را در تراز کنونی آن نگاه دارد؟! هم تو و هم آن ها که بوقلمونی چون ترا پیش انداخته اند، کور خوانده اید! چنانچه به هستینگی (واقعیت) آنچه تاکنون گذشته و گناه همه ی تبهکاری های انجام شده نیز بر دوش خودتان است، گردن ندهید و کار را به فرستادن جنگ ابزارهای هسته ای برسانید که هم اکنون سرگرم مزه مزه کردنِ انجام آنید، فرماندهی سیاسی و رزمی روسیه که تو و نمونه های نابخرد دیگری در آن دَم و دستگاه دیوانسالاری دوزخی، دانسته با بزرگنمایی و اهریمن سازی یک تن، آن همه را در کالبدِ «پوتین» می گنجانی، بی هیچ گمان و گفتگو پاسخی درخور خواهند داد؛ پاسخی از دید من، چه بهتر پیشدستانه! زیرا بنا بر شوندهای تاریخی، فن آورانه و پشتیبانی از جان توده های مردم که برای پفیوزهایی چون تو کم ترین ارزشی ندارد، آن ها از این هوده برخوردار نیستند که چون آغاز جنگ ناگهانی و بی هوا با «آلمان نازی»، باری دیگر دست خود را در همان چاله ای بنهند که در آن هنگام نهادند و تاوان آن با جانفشانی شمار بسیاری از بهترین فرزندان مردم روسیه و دیگر خلق ها و ملت های «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» به فرجامی خوش انجامید. روسیه نباید این بار رودست بخورد؛ جانِ سخن اینجاست.

ب. الف. بزرگمهر   دهم مهر ماه ۱۴۰۱ 

***

«لوید آستین»، وزیر جنگ «یانکی» ها در گفتگویی رسانه ای گفت:
«روسیه با همه ی چشم زهره رفتن هایش از جنگ ابزار هسته ای در اوکراین بکار نخواهد برد.»

«آستین» در حالیکه داو این را داشت که «هیچ مهاری روی [ولادیمیر] پوتین، مهتر جمهور روسیه نیست»، گفته های بتازگی بر زبان آمده از سوی مهتر جمهور روسیه ـ از آن میان، هشداری بر این بنیاد که او درباره ی گرایشش به بهره گرفتن از جنگ ابزار‌های هسته‌ای «برای پشتیبانی از روسیه و مردم ما بلوف نمی‌زند» را رد کرد و آن را برای یک ابرنیروی جهانی سرتاپا ناشایست دانست.

«آستین» گفت:
«این شمشیربازی هسته‌ای چیزی نیست که چشم براه شنیدنش از رهبران کشورهای بزرگ و توانا باشیم.»* وی افزود:
«همانگونه که [پوتین] برآنشِ (تصمیم) ناپاسخگویانه ای برای یورش به اوکراین گرفت، می‌دانید که می‌تواند برآنشِ دیگری برای بهره گیری از جنگ ابزار‌های هسته‌ای بگیرد.»

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ نهم مهر ماه ۱۴۰۱به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!