«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۸, یکشنبه

آفتاب از کدام سو سر زده، جنده باز مادربخطا؟!

چه چیزی روی داده که صفحه را از آن رو گذاشته ای؟! آفتاب از کدام سو سر زده، جنده باز مادربخطا؟! اگر راست می گویی هم اکنون بی هیچ درنگی آن خاوری دزد و دیگر دزدان خُرد و کلانِ جا خوش کرده در آنجا را دستگیر کن؛ بی دنگ و فنگ های زمانبَر بزندان بفرست و دارایی های شان را بسود توده های مردم ایران مصادره کن تا سخنت را بباوریم. یا شاید باری دیگر در پی دریافت شیتیلی های نان و آبدارتر از رژیمی دزدسالار و برباد دهنده ی سرمایه های مردم ایرانی؟ هان جنده باز؟ راستش را بگو!

افزون بر این ها، مگر سخن بر سرِ تنها با یک ژینا یا مهساست؟ هم اکنون، هزاران هزار ژینا از آن میان، نوگُلانی که شماری از آن ها با تیر نیروهای رژیمی سرکوبگر و خونریز جان باخته اند، در کنار جوانان و بزرگسالان پا در میدان کارزار دارند.

با اشک سوسمار ریختن برای زنان و دختران ایرانی (و چرا تنها برای آن ها؟!) و اشاره به دزدان کانادایی شده ی ننگ ایران و ایرانی، گفته ای:
«این ها باید به ایران برگردند.» (گزارش زیر)

آیا این همه ی آن چیزی است که می توانستی بر زبان آوری؟ چه گل پسری هستی تو! دست ننه ات درد نکند. نه، جنده باز شیتیلی بگیر و نان و نمک خورده با مزدوران خرپول ننگ ایران و ایرانی! آن ها باید به دادگاه سپرده شوند تا به تبهکاری های شان رسیدگی شود؛ آن ها نه از آن دادگاه های فرمایشی کشدار که دادگاه هایی با سمتگیری توده ای و انقلابی بسیاری از آن ها سرراست یا ناسرراست با رژیم پوشالی ایران همدستند و برای آن ها کار چاق می کنند؛ از آن میان، کسانی که در آنجا گواهی های دانشگاهی نیز برای خود دست و پا کرده و به زد و بند سرگرمند. دُم همه ی این ها را باید گرفت و به دادگاه سپرد. اگر همه ی این کارها را به انجام رساندی، توده های مردم ایران نه تنها سخنت را باور می کنند که ترا سپاس نیز خواهند گفت. آیا توان و شایستگی انجام این ها را داری؟ بگمانم، پاسخ آن پیشاپیش روشن است. برای مردم ایران اشک سوسمار نریز! آن ها به اندازه ای از اینگونه گفته ها از آن میان، از زبان «کیر خر نظامِ خرموش پرور»: آن پشمعلی پرچانه شنیده اند که گوش شان پر شده و جایی برای نمونه هایی چون تو نیست. اگر دریافتی برو گمشو و خفقان بگیر!

ب. الف. بزرگمهر   هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ 

***

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، و همسرش روز شنبه هفتم آبان در تجمع همبستگی با اعتراضات ایران در اتاوا، پایتخت کانادا، شرکت کرد.

جاستین ترودو در ادامه این تجمع طی سخنانی تاکید کرد که از ورود عاملان سرکوب اعتراض‌ها بعد از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی به کانادا جلوگیری خواهد شد.

نخست وزیر کانادا در جمع حاضران در این تجمع گفت: زمانی که حکومت در ایران تغییر کند و وضعیت در ایران بهتر شود، آنانی که امروز مسئولند، هرگز فراموش نخواهند شد و اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت.

او اضافه کرد: ما می‌دانیم افرادی هم اینک در کانادا حضور دارند که از حکومت فاسد و هولناک در ایران سود برده‌اند و اکنون در این جامعه خود را پنهان کرده و از آزادی و فرصت‌های کانادا بهره می‌گیرند. آنها ثروتی را که از مردم ایران دزیده‌اند، آورده‌اند تا برای بهترین زندگی در اینجا استفاده کنند.

نخست وزیر کانادا تاکید کرد که این افراد باید به ایران برگردند

جاستین ترودو همچنین افزود که «ما همه ابزارهایی را که در اختیار داریم به کار خواهیم گرفت تا نگذاریم هرگز کانادا به پایگاه امنی برای قاتلان و سرکوبگران بدل شود.»

او همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفت: بی رحمی، سرکوب و نقض حقوق اساسی بشر بس است.

نخست وزیر کانادا در ادامه اظهارات خود به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، و همچنین رشادت دختران و زنان در ایران اشاره کرد و گفت که در کنار این معترضان می‌ایستد.

جاستین ترودو در حالی که در مقابل یک بنر سفید پوشیده از ده‌ها نماد پنجه خونین ایستاده بود، گفت: زنان٬ دختران، مادربزرگ‌ها و همه همراهان در ایران... آنها فراموش نمی‌شوند.

او در اظهار داشت: «ما در کنار شما خواهیم ایستاد. من با شما راهپیمایی خواهم کرد، دستانتان را در دستم می‌گیرم.»

سوفی گرگوار ترودو، همسر نخست وزیر کانادا نیز در این تجمع گفت: «من در کنار شما می‌ایستم. زیرا وقتی حق یک زن سلب می‌شود، نشانه بی احترامی به همه زنان است.»

او اضافه کرد٬ ما «هیچ خواهری» را تنها نخواهیم گذاشت.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» که از آغاز درگیری در اوکراین تاکنون، نه تنها بر شمار دروغ های شاخدارش درباره ی روسیه افزوده شده که گاه از هیچ و پوج خبری از تبهکاری های روسیه از خود در کرده یا با وارونه نمایی آنچه رخ داده و می دهد، گناه تبهکاری های نابخشودنی باند «نازی» فرمانروا بر اوکراین، نامور به «باندرا» و رژیم پوشالی و ابزار دست «یانکی» ها در آنجا را بگردن روسیه افکنده و می افکند.   هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!