«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۲, یکشنبه

سرپل‌ذهاب؛ دو سال پس از زمین لرزه

دولت تاکنون هیچ کاری برای بازسازی این شهر و کمک به آسیب دیدگان ‌زمین لرزه نکرده است. یکی از شهروندان در ویدئوی پیوست می‌گوید:
«مردم آواره سرپل با پول خودشان لوله‌ی فاضلاب و وسایل تعمیراتی خریده‌اند.»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   دوم تیر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!