«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه

انگار نه آبی بود، نه ماهی و نه خودمان ... ـ بازانتشار

بحمدلله از آب گل آلود، ماهی خوبی گرفته ایم و می خواهیم برویم در گوشه ای دور از چشم شما ماهی ندیده ها شکمی از عزا درآوریم. چشم تان را درویش کنید! انگار نه آبی بود، نه ماهی و نه خودمان؛ گربه دیدی، ندیدی!

از زبان گربه دزده:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اَمرداد ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!