«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۱۱, سه‌شنبه

غضنفر شما بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد به گناه خود اعتراف کرد! ـ بازانتشار

به گزارش کوتاه زیر دربردارنده ی گفته های آن دو ملیتی تمرگیده در جایگاه ریاست «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» درباره ی رخداد غم انگیز و پرسش برانگیز کشته شدن شمار بسیاری از ایرانیان پیرامون آن چارگوش سیاه به نام «خانه خدا» اندکی باریک شوید! می گوید:
«این نکته که بخش سترگی از کشته شدگان و ناپدیدشدگان، ایرانی بوده و از میان آن ها شمار بزرگی را دست اندرکاران و پادوهای رده های میانی به پایین رژیم اسلام پیشه ی ایران دربرمی گیرد، جُستار را بازهم بودارتر نموده است؛ بویژه به این شَوَند که جز نام تنی چند، نشانی از سایر نام های کشته شدگان و ناپدیدشدگان در دست نیست ... و این گمانه که شماری از آن ها ربوده شده اند را نیرومندتر می کند.»۴ اکنون، گرچه هنوز ماهیت ماجرا و چرایی برخورد بسیار تند و بگمان بسیار از پیش برنامه ریزی شده ی رژیم پلید فرمانروا بر آن سرزمین بیابانی و نیز حتا تا اندازه ای چگونگی آن روشن نیست، گفته های این دوملیتی فرومایه، همراه با نکته های ریز و درشت دیگری در همین زمینه، گمانه ی کاری از پیش برنامه ریزی شده از سوی رژیم تبهکار فرمانروا بر ایران را بازهم نیرومندتر می کند؛ بویژه آنکه «نپذیرفتن نمایندگان سیاسی ریز و درشت رژیم به آن کشور بیابانی، برخورد بس ناروا و ددمنشانه با زخمی هایی که سپس تشنه جان سپردند یا شاید هنوز نمرده بگور سپرده شدند و ناسپاسی به کشته شدگان و از همه بدتر سیلی جانانه ای که به گوش رژیم دزدان بی سر و پای اسلام پیشه نواخته اند»۵، همه ی نشانه های جُستاری بزرگ تر که سرِ گنده ی آن هنوز زیر لحاف است را دربردارد.

با این همه، چنانچه هم اکنون از کنار این جُستار بگذریم و پاسخ به پرسش های روشن نشده را به آینده واگذاریم، می توان در انگاره ای تا اندازه ای سنجش پذیر با شیوه ی برخورد نیرنگبازانه و گفتار سر تاپا دروغ "رهبر" دَبَنگ درباره ی چند و چون اعترافات رهبران حزب توده ایران۶، پاسخ رژیم پلید خاندان سعود از زبانِ دربان کاخ یا آبدارچی۷ وزارت امور خارجی آن کشور نفتخیز را به پندار آورد:
این غضنفر شما با آنکه هنوز حال و روز خوبی نداشت و هنوز بهبود نیافته بود، خودش با پای خود، بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد از بیمارستان نزد ما آمد و به گناه خود در برانگیختن آشوب میان مسلمین اعتراف کرد!

پی نوشت:
***
برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!