«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۹, چهارشنبه

باید بی درنگ به یاری مردم دلاور و پایدار «ترانس نیستریا» شتافت

فشار امپریالیست ها و شغال های اروپایی مزدورشان افزایش می یابد و دایره ی در چنبره نهادنِ روسیه تنگ تر و فشرده تر می شود. باید بی درنگ، پیش از آنکه دیر شود، به یاری مردم دلاور و پایدار «ترانس نیستریا» شتافت که در کنار جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره و سِربستان (+ کوسوو) یکی از جاهایی است که چنانچه جنگ کنونی باز هم بیشتر دامن گستَرَد به ددمنشانه ترین شیوه ها از سوی امپریالیست های «یانکی» و انگلیسی و دیگر شغال های دنباله روی شان در اروپای باختری سرکوب خواهند شد. بخودی خود روشن است که با پیوستن دو شغال سوئد و فنلاند به سازمان دوزخی «ناتو» بیم جنگ افروزی و کوبشی ناگهانی به شیوه ی هیتلر گوربگور شده به روسیه، افزایش چشمگیری یافته است.

دیدن واکنش بهنگام وزارت برونمرزی روسیه به درخواستِ آن جمهوری همچنان آیین مند شناخته نشده، خرسندی ام را برانگیخت و امیدوارم در کردار به واکنشی باز هم پرشتاب تر در پشتیبانی از هر سه کشور نامبرده شده در بالا بینجامد.*

ب. الف. بزرگمهر   نهم اسپند ماه ۱۴۰۲

* همچنین بنگرید به یادداشتِ «شایاترین جاها برای آغاز بازه ی زمانی دیگری از جنگ جهانی سوم»  ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ امرداد ماه ۱۴۰۱ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/08/blog-post_22.html

***

درخواست کمک «جمهوری ترانس نیستریا» از روسیه به دلیل محاصره اقتصادی از سوی مولداوی

بر بنیاد پذیره نامه (قطعنامه) ای که امروز چهارشنبه از سوی کنگره ی نمایندگان همه  ی ترازهای جمهوریِ آیین مند (به رسمیت) شناخته نشده ی «ترانس نیستریا»ی مولداوی پذیرفته شد (به تصویب رسید)، «ترانس نیستریا» در هماوندی با چنبره ی (محاصره) اختسادی از سوی مولداوی از روسیه در خواست کمک کرده است.

این گواهی یادآور می شود که «جمهوری ترانس نیستریا»ی مولداوی با چالش ها و چشم زهره گرفتن (تهدید)های بی پیشینه ی اختسادی ـ هازمانی و رزمی ـ سیاسی روبرواست.

گزیده ای برگرفته از «چوب دو سر گُه»   نهم اسپند ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!