«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۹, چهارشنبه

توده های مردم زندگی از دست داده را تبهکار می خوانی؟

خود تو جان ننه ات «کارآفرین» که سرمایه ی هنگفتت را بویژه از سرمایه گذاری در چین و بهره وری از کارگر ارزان چینی بدست آورده و از دله دزدی های ارزشمندترین دستاوردهای «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در زمینه های فن آورانه و هوشمندترین ویژه کاران کوچیده از آنجا نیز بی بهره نمانده ای، یکی از بزرگ ترین تبهکاران جهان هستی؛۱ تبهکاری هزارچهره که همه گونه فرمایش های «سیا» و خداوندان جهان سرمایه را پاس داشته و می داری؛ و همزمان نمایش های خر رنگ کنی، خرس روسی رنگ کنی و ... می دهی. تو نیز بسان آن لات بی همه چیز «یانکی» که باری دیگر پا یه میدانِ نمایش ریشخندآمیز گزینش مهتری جمهوری نهاده و بگمان بسیار از تیردانِ «عموسام» بیرون خواهد جهید، تنها هوادار کوچِ آدم های برجسته ای.۲  

بیگمان در میان توده های مردمی زندگی از دست داده و بجان آمده در شماری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزیِ بیش تر وابسته به امپریالیست های «یانکی» که با پذیرش همه ی بیم ها بسوی بهشت نوید داده شده ی همه ی سرمایه داران و جان ننه های شان کارآفرینان جهان روی می آورند، تبهکاران ریز و درشتی نیز هست؛ ولی شمار توده ی مردم بحان آمده از تنگدستی بگونه ای نسنجیدنی با آن تبهکاران، دستِ بالا را دارند و تو مزدور تبهکار از ما بهترانِ جهان، سرِ خر را بسوی لات بی همه چیز «یانکی» کژ کرده و دهان گل و گشادت را می گشایی که آن ها را تبهکار بخوانی؟! تف بروی زشت و نهاد پلیدت!  

ب. الف. بزرگمهر   نهم اسپند ماه ۱۴۰۲

پی نوشت:

۱ ـ ماسک قبلاً از دولت بایدن به دلیل «ترویج فعال مهاجرت غیرقانونی» انتقاد کرده بود. به گفته این کارآفرین، دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به جای محافظت از مرزها، «فرش قرمز برای مهاجران پهن می کند». در عین حال، ماسک از رشد مهاجرت قانونی حمایت می کند و مخالف آن نیست؛ اما «در مقابل این واقعیت است که تعداد زیادی از افراد تایید نشده در حال هجوم به آمریکا هستند.»

ماسک در شبکه ی اجتماعی اش نوشت:
«توانایی دور انداختن مدارک شناسایی از هر کشور، عبور از مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا و درخواست پناهندگی، آمریکا را به پناهگاه خطرناک ترین جنایتکاران جهان تبدیل کرده است.»

گزیده ای نیازمند ویرایش و پاکیزه نویسی، برگرفته از «چوب دو سر گُه» نهم اسپند ماه ۱۴۰۲ که تنها در نشانه گذاری ها آن را ویرایش نموده و یکی دو جای آن را به ناچار بازنوشته ام.  ب. الف. بزرگمهر  نهم اسپند ماه ۱۴۰۲

۲ ـ « اگر پسر شگرفت هم چون خودت، در پی برجستگی است ...»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_68.html

زیرنویس پرتور:

پدیده ای ریشخندآمیز در جهانِ سر تا پا پلشتِ سرمایه داری

همه پرسیِ «ایل و تبار ماسک» از دنبال کنندگان و هواخواهان خود در یکی از رسانه های هازمانی ـ خبرچینی:
«دور و بری هام می گن که خیلی خوش تیپم. من نمی دونم راس می گن یا نه. شما بگین!»

۶۵ میلیون «لایک» (به نشانِ بیلاخ مانندشان)

ب. الف. بزرگمهر   نهم اسپند ماه ۱۴۰۲ (از یادداشتی برجای مانده)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!