«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

این هم سرنوشت ما! هنوز نیمسالی از پادشاهی مان نگذشته، خرچنگ به جان مان افتاد

این هم سرنوشت ما!* زمانی دراز چشم براه مرگ مادر گرامی سگ جان مان نشستیم تا سرانجام خرچنگ به جان مان افتاد؛ اینک، هنوز نیمسالی از پادشاهی مان نگذشته، باید با باری گران از غم و اندوه سالیان آزگار، چشم براه مرگی جانگداز باشیم.

از زبان این زالوی انگلیسی:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

* «کاخ باکینگهام» انگلیس، دوشنبه ۱۶ بهمن ماه به آگاهی رساند که در جریان چگونگی درمان «بزرگ شدن پروستات» پادشاه این کشور: «چارلز سوم»، روشن شد که وی به بیماری چنگار دچار شده است. «چارلز سوم»، شهریور ماه گذشته پس از درگذشت مادرش: «شهربانو الیزابت دوم» پادشاه انگلیس شد.

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲) با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!