«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

متن سخنرانی کوآلای اصلاح طلب میانه روی اصولگرا ـ بازپخشش

برادران و خواهران گرامی! کوآلاهای از جان بهتر!

... اکنون که همه ی نامزدها یکی یکی آب می روند و یکی از آن سرخرها هم کناره گیری کرده به من رأی بدهید تا در راستای فرمايش «حضرت امام کوآلای بزرگ» و اشرافِ رهبر بزرگ: «حضرت گربه» که این بار، انشاء الله پنج پنج نمی گیرد، حماسه‌ای نوين خلق کرده، همه جا درخت اُکالیپتوس بکاریم. این گیاه، هم برای سرماخوردگی، هم برای راندن حشرات و از همه مهم تر برای کاهش برانگیختگی های روحی که ما در آینده به آن بیش تر نیازمندیم، سودمند است و من هم آن را بسیار دوست دارم.

بیایید، برای آفرينش اين حماسه، دست در دست هم بر سر صندوق‌های رای حاضر شده و با رأی خود به این حقیر، ميهن خويش را آباد کنيم.

من هم اکنون (اگر این نوچه که از کول من بالا رفته بگذارد)، آنچنان ذوق زده ام و عطر پیروزی اُکالیپتوسی مشامم را نوازش می دهد که پيشاپيش اين حضور را به شما کوآلا های عزيز شادباش گفته و از همگی فروتنانه درخواست می‌کنم که خود را برای اين حماسه ی بزرگ آماده نمايند.

اکنون دیگر باید بروم ... از اینکه به سخنانم گوش سپردید از شما سپاسگزارم.

یادتان نرود: همه جا با امید و تدبیر، اُکالیپتوس می کاریم!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_9092.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!