«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۲۷, جمعه

در این ولایت جایی برای شما نیست ... ـ بازپخشش

در این ولایت جایی برای شما نیست؛ اینجا از آن نُخبگان و ژِن های خوبِ هر جایی است که بلدند چگونه گلیم خودشان را از نفت و گاز و اینا بیرون بکشند. یا بروید یا همینجا بمانید و مرگ را پذیرا شوید!

از زبان آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/05/blog-post_111.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!