«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

ما مارکسیسم را چینی کردیم! ـ بازانتشار

بر بنیاد گفته ای از «شی جین پینگ»، رییس‌جمهوری چین، این کشور بیست میلیارد دلار وام و  صد و شش میلیون دلار کمک مالی برای گسترش اقتصاد غیرنفتی به کشورهای عرب آسیای باختری خواهد داد. وی در گردهمایی با نمایندگان بیست و یک کشور عرب گفت:
«باید روراست با هم داد و ستد کنیم؛ نه از جداگانگی های مان بترسیم و نه از دشواری های‌مان روی گردانیم و در زمینه ی سیاست بیرونی و راهبردهای گسترش [اقتصادی] بند به بند۱ گفتگو کنیم.»۲

دنباله ی سخنان ناگفته ی کاسه بشقاب فروش چینی را چنین پی می گیرم:
... دستگاه گوارش همه ی ما کم و بیش یکسان کار می کند و هیچ کیش و آیین و زبانی جز خوراکی و آشامیدنی سرش نمی شود؛ دانشمند بزرگ دوران ما: «کارل مارکس» که بسیاری از شما از بر زبان آوردن نام وی نیز تن تان می لرزد، گفته بود:
«آدمیان باید نخست بخورند و بیاشامند، پیش از آنکه بتوانند به سیاست، دانش، هنر، دین و کارهای دیگر بپردازند ...»۳ خوب! آن دانشمند بزرگ درباره ی چگونگی خوردن و آشامیدن، چیزی نگفته یا شاید یادش رفته بود که بگوید؛ ولی بگمانم روشن است که اگر کاسه بشقابی در کار نباشد، ناچاریم چون جانوران بخوریم و بیاشامیم و حتا نتوانیم با آشامیدن یک سوپِ جانبخشِ چینی، کمی جان بگیریم. اقتصاد که تنها نفت نیست و همه ی کشورها نیز از آن برخوردار نیستند. آماج ما از پرداخت وام به شما که مانند خودمان نفت و گاز چندانی ندارید، گسترش اقتصاد غیرنفتی است. برای ما چینی ها پایه و بنیادِ کار از ساخت و فروش کاسه بشقاب های زیبای چینی آغاز می شود و سپس به کالاهای دیگر گسترش می یابد. ما با سرمایه گذاری خود به شما از هرباره کمک می کنیم تا مانند آن ها را بسازید و با هم و با دیگران داد و ستد کنیم. می بینید که «کارل مارکس» و رفیقش «فریدریک انگلس» کار را بر بنیادِ چیزهای ساده ای نهاده اند:
«آدمیان باید نخست بخورند و بیاشامند ...» ما نیز بر همان بنیاد، کار آن ها که به نامِ مارکس «مارکسیسم» خوانده شده را در کشورمان آنچنان چینی کرده ایم که سرمایه داران خودمان، نه تنها از شنیدن نام آن ها ترس و لرز بر اندام شان نمی نشیند که خرسند شده و حتا لبخند می زنند. ما دنباله ی کار آن دو دانشمند بزرگ را پی گرفته، «مارکسیسم با ویژگی های چینی» را پدید آورده ایم که بسیار کارآست و با آنکه هنوز راه درازی برای آشتی دادن مارکس با داد و ستد و بازارِ سرمایه داری در پیش داریم، همه ی کوشش خود را در این راه بکار می بندیم و ساخت و فروش کاسه بشقاب و اینک، سرمایه گذاری برای آن در کشورهای شما نه تنها آماج که ابزاری برای پیشبرد «مارکسیسم با ویژگی های چینی» برای ماست.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷


پی نوشت:

۱ ـ پارسی نویسی:
در گزارش برگرفته، گفتارِ «به تفصیل» بکار رفته بود که بجای آن می توان گفتارِ پارسیِ «بند به بند»، گفت و نوشت.

۲ ـ برگرفته از تارنگاشت «اِیر فورس یک» ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۳ ـ از سخنرانی فریدریک انگلس در مراسم خاکسپاری کارل مارکس:
«آدمیان باید نخست بخورند؛ بیاشامند؛ سرپناه داشته باشند و جامه ای بپوشند، پیش از آنکه بتوانند به سیاست، دانش، هنر، دین و کارهای دیگر بپردازند ...»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!