«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

بازنشستگان صدقه بگیر نیستند!

«صندوق بازنشستگی کشوری» در یک اقدام عجیب خواسته یا ناخواسته با اعلام واریز تسهیلات یک میلیون و‌ دویست هزار تومنی به حساب بازنشستگان که البته و مطابق روال معمول با هیاهو و جنجال تبلیغاتی فراوان همراه بود و آنرا «خبرخوش برای بازنشستگان اعلام کرد» به نوعی موجبات وهن بازنشستگان وتوهین مسلم به ایشان را فراهم آورد و این قشر عظیم و محروم از بسیاری از امکانات رفاهی و معیشتی و‌ اقتصادی را تا حدِّ صدقه بگیر تنزل داد. اگرچه گوش و‌ چشم مسوولان بویژه مدیران «صندوق بازنشستگی کشور» در تهران، هم ناشنوا شده و ‌هم نابینا که این همه مصیت ها و مشکلات معیشتی و اقتصادیِ بازنشستگان را نمی بینند، گمان نمی کردیم این گروه از مدیران نالایق کشور تا این حد از بهره هوشی هم محروم باشند!

باید گفت، جناب آقای افتخار، مدیر «صندوق بازنشستگی کشوری»! این یک میلیون و دویست تومن، دردی از هیچ بازنشسته ای دوا نمی کند که شما منت آنرا بر سر آنان می گذارید و به قول خودتان لطف کرده آن را قرار است چهار ماهه و ‌در اقساط سیصد هزار تومنی از حقوق بازنشستگان کسر کنید.

لطف فرموده از این دست صدقات را به جیب مبارک خود و آن افرادی که چنین پیشنهاداتی می دهند واریز کنید؛ زیرا حضرتعالی و دوستان تان در «صندوق بازنشستگی» در تهران ظاهرا و علیرغم حقوق های چند ده میلیون تومانی، بیشتر به صدقات این چنینی محتاج هستید؛ بازنشستگان آنقَدَر عزت نفس دارند که در عین مشکلات و گرفتاری های اقتصادی حاضر به پذیرش چنین توهین هایی از جانب شما مدیران نالایق نیستند.

وحید حسینی

برگرفته از «تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان»   هشتم اسپند ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!