«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۲۶, شنبه

آفرین! نشون دادی که از من مادر.... تری ـ بازانتشار

بیا عرقتُ خشک کنم. آفرین! نشون دادی که از من مادر.... تری

از زبان برلوس کونی نامدار:  ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ اسپند ماه ۱۳۹۶


به گزارش خبرگزاری رویترز، برلوس کونی رسما اعلام کرد که از ماتئو سالوینی، رهبر حزب «لیگ»، برای راه اندازی دولت در ایتالیا پشتیبانی می‌کند. چهار حزبی که هم‌اکنون در ایتالیا «گروهبندی راست میانه» [بخوان: «راست» و فراراست»!] را دربرمی گیرند، در کارزار انتخاباتی همداستان شدند که در فرجامِ کار از رهبر حزبی پشتیبانی کنند که بیشترین رای را بدست آورده باشد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۶ اسپند ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!