«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

یک آزمایشِ ساده برای شناسایی آلودگی به «کرونا»

ویروس کرونای تازه (COVID 19‌‏)، در آغاز با نشانه های آلودگی همراه نیست؛ ‏پس چگونه می توان از دچار شدن به آن آگاهی یافت؟

واپسین داده ها درباره ی این ویروس بیم برانگیز، گویای دوره نُهُفتگی تا ۳۸ روز پیش از پدیداری نخستین نشانه های آن است و آن هنگام که نشانه هایی چون تب یا سرفه نمودار می شوند، کم و بیش ریه ها تا ۵۰ ٪ فیبری شده ودیگر درمان پذیر نیستند.‏

پزشکان یک آزمایش ساده پیشهد کرده اند که می توان آن را بامدادِ هر روز انجام داد:
نفس عمیق ‏بکشید و بیش از ده ثانیه در سینه نگه دارید. سپس، چنانچه بازدَم تان را بدون سرفه،  بی ناراحتی، خستگی و ‏سفتی با کامیابی بیرون دادید، نشان می دهد که هیچ فیبروزی در ریه ها نیست و چرک و آلودگی در کار نیست.‏

به سپارش پزشکان ژاپنی باید دهان و گلو را همیشه خیس نگاه داشت و نگذاشت خشک شوند. به این ترتیب، دستکم هر ۱۵ دقیقه، یک قُلُپ آب باید نوشید. با این کار، چنانچه ویروس درون دهان شما آمده باشد؛ آب آشامیدنی یا دیگر نوشیدنی هایی که می آشامید، ویروس را بسوی دستگاه گوارش روانه می کند و اسید معده آن ها را نابود می کند.  اگر به اندازه ای بسنده با همان هنجار یاد شده، آب یا نوشیدنی نیاشامید، ‏ویروس از توان اندرون شدن به مویرگهای دستگاه دَم و بازدَم برخوردار شده و خود را به شُشها برساند که بسیار بیم برانگیز خواهد بود.‏

برگرفته از «تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام را نیز اندکی دستکاری نموده ام.  ب. الف. بزرگمهر)
https://t.me/GEtehadbazneshastegan


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!