«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

تلاش برای بازداشت جعفر عظیم زاده، اقدام علیه طبقه کارگر ایران است

هجوم به منزل جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان، تعرض به جنبش افزایش مزد در آستانه فصل تعیین دستمزد و تلاش برای به حبس کشیدن صداها و فریادهای حق طلبانه ایست که بی وقفه علیه فقر و فلاکت و بی عدالتی در جریان است.

یورشی است به کارگرانی که ایشان را نماینده خود جهت پیگیری دزدی ها و غارت در سازمان تامین اجتماعی نمودند و انتقام اختلاس گران سازمان تامین اجتماعی است از معترضین و نماینده های واقعی کارگران.

یورشی است به کارگران معترض به قرارداد های موقت و سفید امضاء، معترض به وجود شرکت های پیمانکاری و معترض به لایحه اصلاحیه ضد کارگری قانون کار.

یورشی است بر علیه میلیونها معلم و کارگری که به حق، پشتیبانِ خواست مشترک بیانیه عبدی و عظیم زاده جهت برچیدن اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده های فعالین اجتماعی و کارگری بودند.

این یورش ،اقدام علیه امنیت کارگران و کل جامعه و دهان کجی به اتحادیه های بزرگ کارگری در سطح جهان است که حمایت خود را از بیانیه اعتراضی عظیم زاده و عبدی علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی اعلام کردند.

تلاش برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان که در راستای اهداف فوق و به عقب راندن جنبش اعتراضی طبقه کارگر است را قویا محکوم میکنیم و بدینوسیله اعلام می داریم نسبت به بازداشت و زندانی کردن جعفر عظیم زاده لحظه ای ساکت نخواهیم نشست.

پروین محمدی ـ ششم بهمن ۱۳۹۵

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5775

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!