«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

از همه سو و از هر جا دزدیده و باز هم می دزدند!

ته «صندوق بازنشستگی کشوری» را بالا می آورند و سپس می گویند:
«صندوق بازنشستگی کشوری، مفلسِ فی امان الله است. باید کاری کنیم که با تامین منابع مشکلات این صندوق رفع شود.» و در آن تامین منابع نیز باز هم می دزدند و بهانه ای دیگر سر هم می کنند. تازه، این ها در سنجش با دزدان چنگ انداخته بر نفت و گاز و دیگر سرمایه های ملی، دزدانی کوچک تر بشمار می آیند؛ دزدانی که با همه ی کوچکی خود، هر یک تاکنون میلیاردها تومان بار زده و از ایران برده اند. به این ترتیب، گفته های این بیشرم تازی ـ انگلیسی که «... آنقدر این پیرمردها جلوی مجلس آمده اند، آدم خجالت می‌کشد.»، بیش از هر چیزی به شوخی بی نمکی می ماند که نمی دانم به چه شَوَندی، چند لنگه ای از ترانه ای کهنه* را به یادم آورد؛ ترانه ای بند تنبانی که بر بنیاد آن می توان ترانه ای تازه برای این مردکِ بی آبرو ساخت:
دزدکی دیدم خجالت، لت، لت می کشید
از غم پیران، ملالت، لت، لت می کشید

گفتمش: دزدک! خجالت، لت، لت می کشی؟
جای غمخواری پیران، پول جارو می کشی؟

گور خود گم کن از این کشور برو!
تا نماند کارمزدی بهر تو جز جاکشی

ب. الف. بزرگمهر ۲۳ دی ماه ۱۳۹۵

* دختری دیدم خجالت، لت، لت می کشید از غم شوهر، ملالت، لت، لت می کشید
 ...


***

صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت رفاه منتقل شد

رییس «مجلس شورای اسلامی» [بخوان: «مجلس فرمایشی»]، گره گشایی دشواری بازنشستگان صنعت پولاد کشور را خواستار شد و گفت:
«باید تدبیری برای رفع این مشکل در بودجه اتخاذ کرد، آنقدر این پیرمردها جلوی مجلس آمده اند، آدم خجالت می‌کشد.»

علی لاریجانی در نشست علنی نیمروز چهارشنبه «مجلس شورای اسلامی»، هنگام بررسی ماده ۱۳ لایحه ای درباره ی جابجایی «صندوق بازنشستگی صنعت فولاد» به «وزارت رفاه» افزود:
«باید با هماهنگی های لازم اقداماتی انجام شود تا مشکل بازنشستگان فولاد حل شود.»

رییس «مجلس شورای اسلامی» [بر این نکته] پافشرد که:
«باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه اتخاذ کرد.»

لاریجانی درباره ی پیشنهاد نادر قاضی‌پور، نماینده ی [فرمایشی و تبهکار] ارومیه که خواهان جابجایی «صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد» به «صندوق بازنشستگی کشوری» بود، گفت:
«صندوق بازنشستگی کشوری مشکلات خاص خود را دارد و این عقلانی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری شود.»

وی افزود:
«صندوق بازنشستگی کشوری، مفلسِ فی امان الله است؛ باید کاری کنیم که با تامین منابع، مشکلات این صندوق رفع شود.»

گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با پرخاش به دریافت نکردن وامانده های حقوقی خود، بامداد امروز، چهارشنبه، برای چندمین بار در برابر «مجلس شورای اسلامی» گرد آمدند.

نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» در این نشست با جابجایی «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» با شناسه ی ناوابسته ی خویش به «وزارت رفاه» همداستان شدند.

«جهان اقتصاد»  ۲۲ دی ماه ۱۳۹۵

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!