«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه

آنچه در کردار رخ می دهد، نه این است و نه آن!

باز هم سوار الاغ بالدار آن پیامبر تازی شده در آسمان پندار به پرواز درآمدی؟!

ایشان همچنین با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان نخبه درباره ی ایجاد شرایط لازم برای بانوان نخبه، خاطرنشان کردند:
«مسوولان دانشگاه‌ها باید تسهیلات و شرایطی را فراهم کنند که زنان دانشجو و محقق، علاوه بر انجام کارهای علمی خود، بتوانند وظیفه‌ی همسرداری و نگهداری از فرزندان را نیز انجام دهند و مجبور به کنار گذاشتن مسیر علمی خود نشوند.»*

مردک الاغ! آنچه در کردار رخ می دهد، نه این است و نه آن. افزایش نابرابری میان زن و مرد در ایران بویژه در چند سال کنونی آنچنان چشمگیر است که نه تنها زنان دانشجو و پژوهشگر که زنان دانش آموخته و گواهی گرفته از دانشگاه ها نیز کار نمی یابند؛ بماند که این دردی همگانی بویژه دامنگیر جوانان کشور است؛ ولی بار بزرگ تر این درد بی درمان در رژیم دزدان اسلام پیشه و کلان سوداگران هست و نیست ایران نیز بر دوش زنان سنگینی می کند.

باز هم سوار الاغ بالدار آن پیامبر تازی شده در آسمان پندار به پرواز درآمدی؟!

ب. الف. بزرگمهر ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵

* برگرفته از «دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف با رهبر انقلاب»، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35294 

برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!