«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

یادگاری امروز مردم روی دیوار ...


بخشی از یک یادداشت

 دیواری که امروز ملت رویش یادگاری نوشتند:
ـ اسماعیل سماوی؛ خواهر زاده آقای روحانی ـ مشاور رییس دفتر رئیس جمهور، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری
ـ عبدالحسین فریدون؛ برادرزاده آقای روحانی ـ مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارتی وزارت علوم
علی اصغر مونسان؛ خواهر زاده آقای روحانی ـ مدیر عامل منطقه آزاد کیش
ـ درباره آقای حسین فریدون هم ...

گمان می رود که شمارشان بیشتر باشد؛ این ها را از روی بخت و اقبال بدست آوردیم.

روحانی، واقعاً مچکریم!

برگرفته از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!