«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

فرشتگان آسمان نخست، همگی از دم گاوند!


ملائکه ی آسمانِ اول که سماء* دنیا باشد، همه به صورت گاو خلق شده اند. بعضی از آن ها دو بال دارند و بعضی سه بال و بعضی چهار بال دارند ... رییس و سرکرده ی آن ها نامش اسماعیل است ... هفتادهزار مَلِک در تحت فرمان اسماعیلند که هریک از آن ها هفتادهزار تابع دارند و آن ملائکه، حرس و پاسبانند. اگر جماعت شیاطین و جن بخواهند بالا بیایند به آسمان استراق سمع کنند، آن ملائکه جماعت شیاطین و جن را با تیرهای شهاب می زنند که آن ها می سوزند و از آسمان به زمین می افتند. در زمان سابق تا زیر عرش می رفتند و هرگاه وحی نازل می شد، می شنیدند. در ولادت حضرت عیسی از سه آسمان ممنوع شدند و در ولادت خاتم الانبیا از جمیع آسمان ها آن ها را منع کردند و علم کهانت** مرتفع شد. به جهت آن که در سابق جن و شیاطین به آسمان صعود می کردند و از ملائکه استراق می کردند، هرچه می شنیدند، می آمدند کاهنان را خبر می دادند و به این جهت کَهَنِه، مردم را از مغیبات*** خبر می دادند و پیش مردم محترم بودند ...

از کتاب ملائکه، ملا اسماعیل واعظ سبزواری، برگرفته از «کتاب کوچه»، حرف الف، دفتر دوم، زنده یاد احمد شاملو

* آسمان
** کهانت به آرش فالگویی و پیشگویی  است
*** چیزهای پنهانی

عنوان از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!