«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱, جمعه

درست از همین رو، شرکت در نمایش ریشخندآمیز رژیمی تبهکار، فریب توده هاست! ـ بازانتشار

«هر رأیى كه شما به یكى از این نامزدهاى محترم بدهید ـ این هشت نفر آقایان محترمى كه در صحنه هستند ـ رأى به جمهورى اسلامى داده‌اید. رأى به هر نامزدى، رأى به جمهورى اسلامى است؛ رأى اعتماد به نظام و ساز و كار انتخابات است. اینكه شما وارد عرصه‌ى انتخابات می شوید؛ چه آن كسى كه نامزد ریاست جمهورى است، چه آن كسى كه انتخاب میكند ـ مثل من و شما ـ نفْس ورود در این میدان، به معناى اعتماد به جمهورى اسلامى و اعتماد به ساز و كار انتخابات است؛ در درجه‌ى دوم هم، رأى به كسى است كه یا شما یا آن برادر و خواهر دیگر یا بنده‌ى حقیر تشخیص داده‌ایم كه براى آینده‌ى كشور مفیدتر از دیگران است.» (علی خامنه ای، ۱۴/۳/۱۳۹۲)

برنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_1580.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!