«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۶, دوشنبه

مگر نگفتید انقلاب بد است و اصلاحات خوب است؟! ـ بازانتشار

مگر نگفتید انقلاب بد است و اصلاحات خوب است؟! اصلاحات هم به معنای تدریج، شتاب نورزیدن در کارها و میانه روی است. «خیر الامور اوسطها». خوب ما هم داریم همین کار را می کنیم. اگر یکباره آزادشان کنیم، خدای نکرده مردم به سرشان می زند و زبانم لال، دودمان ما و ولایت فقیه و استغقرالله، بیضه آقا را به باد می دهند. ما تا هنگام کهنسالی «اصحاب فتنه» وقت داریم؛ آرام آرام یا اگر زبان پارسی سرتان نمی شود یا مانند من از بیخ عرب هستید، بزبان ارمنی: «گاماس، گاماس»، آن ها را آزاد می کنیم. اکنون هم آنچنان در بند نیستند. اگر می پندارید «اصحاب کهف» هم آنگونه که در کتاب های منحرف و بی بصیرت آمده، یکباره از خواب بیدار شده، سرشان را پایین انداختند و از دخمه شان بیرون آمدند، اشتباه می کنید. زمان بسیاری بدرازا کشید تا از خواب سیصد ساله بیدار شوند؛ پس از آن هم وقتی وارد شهر شدند، نه کسی آن ها را می شناخت و نه آن ها کسی را می شناختند. برای همین، خودشان با پای خود به غار بازگشتند و پس از آن هم ناپدید شدند. پنداری دود شدند و به آسمان رفتند ...

از زبان این کلّه خر مشنگ نظام:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/12/blog-post_56.htmlپ

زیرنویس تصویر:

«تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است.» گفته های کلّه خر مشنگی به نام علی شمخانی در جایگاه دبیری «شورای عالی امنیت ملی» با بیش ترین شهروندان و خبرچینان انگلیس و «یانکی» های تمرگیده در آن

برگرفته از گزارش «گشایش تدریجی در وضعیت محصورین »، تارنگاشت «دیده بان ایران»  ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!