«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه

چاه را که کندید، مناره اش هم از جایی سبز می شود! ـ بازانتشار

دستگیری بیش از ۲۰ «امام زمان» چاخانی در قم!

دوره ی چند سال گذشته در شهر مُقدّس قم و دیگر شهرهای مذهبی [برای همین مردم می گویند: نه قُم خوبه، نه کاشون، گلاب به هر دوتاشون!] و برخی جاهای دور افتاده ی کشور آدم های منحرف [آدم منحرف، توی این کشور همیشه بوده اند. کدام گونه ی آن منظور است؟] با سوء استفاده از احساسات مردم خود را هماوند با ««امام زمان»» معرفی کرده وبه دنبال آماج های کژدیسه و تندروانه ی خود بوده اند.

به تازگی در شهرهای مختلف کشور، آدم های منحرفی که برخی از آنها پیشینه ی رمّالی در پرونده ی خود دارند [شاید رمّال اقتصادی، صادق زیباکلام را نیز گرفته اند؟!] به دروغ  ادعای هماوندی با «امام زمان» (عج) را میکنند و با سوء استفاده از احساسات مردم کوشش می کنند آنها را منحرف کرده و آماج های شوم خود را القا کنند.

عمده ی این  آدم ها که بی سواد هستند در چند سال گذشته اقدام به سوء استفاده از عنوان ارتباط با «امام زمان» (عج) کرده و مردم را به سمت و سوهای مشخص شده ی دشمنان اسلام می بردند که با هوشیاری سربازان گمنام «امام زمان» (عج)، دستگیر شده اند.

در چند ماه گذشته، برخی از این دستگیرشدگان که آزاد شده اند، ادعای تازه ای در میان نهاده که خودشان «امام زمان» هستند. [این دستگیرشدگان، ادعاهای دستگیرشدگان پیشین در هماوندی با خودشان به عنوان «امام زمان» را دروغ خوانده و گفته اند که آن ها را ما (همان من!) نفرستاده بودیم. به این ترتیب، چنان شُرب الیهودی برپاشده که سره از ناسره را نمی توان بازشناخت و سربازان گمنام «امام زمان» با همه ی هوشیاری سرشتی خود، از شمار بسیار امام زمان، تنها در آن شهر مقدس، انگشت به ... مانده اند!].

یک منبع آگاه در گفتگو با  پایگاه خبری ـ تحلیلی «قم فردا» اعلام کرد که در یک ماه گذشته بیش از بیست نفر با عنوان مدعیان دروغین «امام زمان» در مسجد مقدس جمکران دستگیر شده اند [آن مقام از کجایش چنین آگاهی را بیرون آورده، روشن نیست! آیا وی به چشم خود دیده است که آن ها از هیچکدام از آن چاه ها بیرون نیامده اند؟ یا شاید با داشتن دکترای هوایی (همان هاوایی است!) به خود اجازه ی چنین ترهاتی را داده اند؟! منبع آگاه دیگری که در ریسمان الهی جایگاه «آیت الله» یافته، چندی پیش گفته بود که همه ی نشانه های پدیداری (همان ظهور است!) «امام زمان» فراهم شده و حتا «دجّال» به روی صحنه آمده و در حالیکه مردم که در میان شان سربازان گمنام «امام زمان» نیز کم نبوده و به سوی وی مهر و تسبیح و دمپایی پرتاب می نموده اند، پا به گریز نهاده اند. اینکه دجّال، سوار بر خر* بوده یا با بهره برداری از فن آوری های تازه، سوار بر خودرویی پیشرفته ساخت انگلیس در آنجا حضور داشته، هنوز بر هیچکس و از آن میان، سربازان هوشیار «امام زمان» روشن نیست؛ همین منبع، همچنین افزوده است که به گمان بسیار، برخی از دانه های تسبیح های پرتاب شده به سوی دجّال را «عوام» بجای پشکل «خر دجّال» گرفته و چون آن را دندان شکن یافته و دریافته اند که نقل و نبات نیست، چنین برافروخته شده اند!]

برخی از آدم های منحرف قصد داشتند در آستانه ی عید نوروز و با بهره برداری از شلوغی مسجد مقدس جمکران قم به مهدویت و «امام عصر» (عج) سخنان ناروا و زشت ببندند که خوشبختانه [با هوشیاری سربازان گمنام «امام زمان»] نتوانستند هیچ  کاری از پیش ببرند.

بیشتر آدم های دستگیر شده هماوندی خود را با برخی عناصر ضد دین خارج از کشور اعلام نموده اند. این آدم ها در زندان هم ادعاهای دورغین خود را پی می گرفتند. [بسیار شگفت انگیز است که امام زمان های دروغین با آنکه کم و بیش بی درنگ، هماوندی های خود با برخی عناصر ضد دین (لعنت الله علیه) را بر زبان رانده و خود را آسوده نمودند، همچنان بر ادعاهای دروغین خود، پا می فشارند!]

برخی از این «امام زمان» های ساختگی دستگیر شده که گروه هایی را نیز در سطح مسجد مقدس جمکران قم [همراه] داشته اند با ایجاد بدگمانی در هماوندی با مهدویت، می خواستند [جایگاه والای] «حضرت ولی عصر» (عج) را پایمال نموده و به وجود مقدس «امام عصر» (عج) سخنان ناروا و زشت ببندند که خوشبختانه با هوشیاری به هنگامِ سربازانِ گمنام «امام زمان» (عج) در مسجد مقدس جمکران و در محوطه ی حیاتِ مسجد در حین جوّ سازی و درمیان نهادن ادعاهای دروغین دستگیر شده اند.

بیشتر دستگیر شدگان در ماه گذشته در قم که شمار آنها بیش از۲۰ نفر است، ادعا کرده اند که خودِ «امام زمان» هستند. این آدم ها به دنبال نیرنگبازی و کلاهبرداری هستند و می خواهند عوام را بفریبند؛ عمده ی آنها پیشینه دار و پیش تر نیز به دلیل بزهکاری های گوناگون در زندان بوده اند. [نویسنده، بیگمان واژه ی «کارگر» را نیز بسان دوره ی رضا قلدر، «عمله» می نویسد و می خواند و هنوز درنیافته است که گناهکار اصلی در فریب توده ی مردم که وی با کوچک شمردن شان به شیوه ی آخوندها، «عوام» می خواند، خود دم و دستگاهِ «ولایت فقیه» در آن بالاست! وی حتا این نکته را نیز که برخی و از دید من، شمار بسیاری از این "بزهکاران"، بیماران روانی هستند و باید بستری یا درمان شوند، نادیده گرفته است. در «ولایت امام زمان»، همه ی این ها آدم هایی هستند که نه به درد این جهان که به درد آن جهان می خورند و باید هرچه زودتر به «لقاء الله» بپیوندند. زنده باد همه ی شکم سیران مسلمان و نومسلمان و نامسلمان! زنده باد همه ی آن ها که روز و شب برای «امت اسلام»، الگوی زیست مسلمانی نوشته و «گروه جن گیران» و «حسرت به دل ماندگتن حکومتی کارشان را رونویسی خواهند نمود! زنده باد جامعه ی نمونه ی سرمایه داری اسلامی!

خدایا! سپاس بر تو که پنج انگشت را یکسان نیافریدی!]

برگرفته از «قم فردا»:

این گزارش از سوی اینجانب پاکیزه، پارسی نویسی، ویرایش و پیرایش شده است. عنوان و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر  

* خر متعلق به دجّال. معروف است چون دجّال ظهور کند، خری که او بر آن سوار است، ویژگی های شگرفی دارد که از آن میان، پشکل آن است؛ چه مردمان، نخست آن را نقل و نبات می انگارند؛ ولی چون آن را بکار می برند، درمی یابند که پشکل است؛ و دیگر آنکه به هر موی آن، طبل آویخته است؛ بودن این خر سبب میشود که شلوغی و هنگامه ی شگرفی در پشت آن خر و دجّال راه افتد.
برگرفته از «واژه نامه دهخدا» با اندکی ویرایش ادبی از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!