«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۱۶, یکشنبه

بابا! این ها هم نوکران خداوند خودمان هستند ...

بابا! این ها هم نوکران خداوند خودمان هستند که زیر پوست جنبش مردم اقغانستان خزیده اند؛ شما هم که یا نوکر رسمی شان هستید یا پادوهای شان. ما خودمان هم که قره نوکر و نماینده شان هستیم. دیگر چرا این همه توی سر و مغز هم بکوبیم و مردم را بیش تر به کشتن بدهیم؟! همه بر سر سفره بنشینیم و هر یک به سهم خود خشنود باشیم. آنگاه هم خدا خشنود می شود؛ هم خداوندمان و هم چرخ اقتصاد بهتر خواهد چرخید. مردم افغانستان هم مانند بسیاری جاهای دیگر یاد خواهند گرفت تا «پپسی کولا» و «کوکاکولا» و اگر دل شان خواست، «آب شنگولی» آن ها را بنوشند و هم «همبرگر» و «چیزبرگرِ» شکم پر کُن به نیش بکشند. خدا هم از آنِ همه است؛ از آن این و آن به تنهایی نیست. خون جگرش کردید از بس هر کدام او را بسوی خود کشیدید و تنها برای خود خواستید. می خواهید هر کدام تان، فراخور توانایی و بزرگی دستار یا کون مبارک تان، تکه ای از ذات باریتعالی را بکَنید و از آن خود کنید؟! خود دانید! آنگاه دیگر خدایی یگانه در کار نیست و تا ابد توی سر و مغز یکدیگر خواهید کوبید.

از زبان قره نوکر «یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸  

***

زلمای خلیلزاد، نماینده ی ویژه «یانکی» ها در چالش های افغانستان، ۱۵ تیر ماه، هنگامی که برای «گفتگوهای قطر» آماده می‌شد، از گفتگوهای تازه با «گروه طالبان» ستایش کرد. وی گفت:
«این شـش روز، پربارتر از هر دور دیگر [از گفتگوهایی] که داشتیم، بود … کمابیش در زمینه ی همه ی چالش هایی که گفتگو کردیم، پیشرفت بدست آمده ‌است.»

گفتگوهای تازه قرار است از ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸ آینده، میان گروه ‌های افغان برگزار ‌شود ... شماری کم و بیش ۶۰ تن از چهره‌های گوناگون از سیاستمداران گرفته تا نمایندگان زنان و  دیگران، درباره ی چگونگی دستیابی به همزیستی آشتی جویانه در افغانستان با یکدیگر به گفتگو خواهند نشست. این گروه همچنین خواستار پیگیری کوشش ها برای آفرینش زمینه‌های برگزاری نشست رسمی دولت [پوشالی] افغانستان و «گروه طالبان» شده ‌است. نمایندگان «طالبان» تاکنون از برگزاری نشستی رسمی با آن دولت سر باز زده‌اند.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!