«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه

نمودی از اقتصاد به تباهی گراییده و فروپاشیده ی ایران

می بینی کیر خر بیشرف؟ آنچه این جوان سرخورده از سر راستی و درستی بر زبان آورده،* نمودی از تبهکاری های سترگ انجام شده در زمینه های گوناگون اقتصاد به تباهی گراییده و فروپاشیده ی ایران است که بسترهای آن را نابکاران کاربدست در بالاترین رده های رژیمی بی سر و سامان (بزبان کژدم گزیده ات: «مسوولین پاکدست نظام»!) برای پیشبرد دزدی های کلان خود آماده نموده و می نمایند. نابکارانی که چنانچه گندِ کار در آید و پته شان جایی روی آب بیفتد، همین بُزهای بلاگیر را نشانه گرفته و قربانی می کنند تا تبهکاری های خود را بگونه ای دیگر و بدست بُزهای بلاگیر دیگری به پیش برند. از رژیمی بی سر و سامان یاد کردم که از زمانی پیش به این سو، دیگر نه نامِ «رژیم» یا «نظام» و مانند آن ها را سزاوار نیست و بیش از پیش، چیرگی گروهبندی های کلان دزدان همچشم و همدستی بر سرنوشت ایران و ایرانی است که گام بگام میهن مان آن را بسوی تکه تکه شدن و نابودی می برند؛ گروهبندی هایی سزاوار سرنگونی که تو کیرِ خرِ بی پدر مادر، در جایگاه رهبرشان همچنان خود و توده های مردم ایران را یکجا می فریبی.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸

* گفته های شایان درنگِ «‏مجید حسینی‌نژاد»، بنیانگزار«علی‌بابا» («سامانه خرید بلیط قطار») در حضور دستیار نخستِ «وزیر ارتباطاتِ رژیم خرموشی» در ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!