«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۳, سه‌شنبه

... احوط آن است که خنجری بر کمر ببندد! ـ بازانتشار

نوشته ای است برگرفته از تارنگاشت رهبر نادان و نابکار رژیم جمهوری اسلامی در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان:
«استكبار يعنى چه؟ استكبار يك تعبير قرآنى است؛ آن كسانى و آن دولتى كه قصد دخالت در امور انسانها و ملّتهاى ديگر را دارد، در همه‌ى كارهاى آنها مداخله ميكند براى حفظ منافع خود؛ خود را آزاد ميداند؛ حقّ تحميل بر ملّتها را براى خود قائل است؛ حقّ دخالت در امور كشورها را براى خود قائل است؛ پاسخگو هم به هيچ‌كس نيست؛ اين معناى مستكبر است.

مبارزه‌ى با استكبار يعنى چه؟ يعنى در درجه ‌ى اوّل زير بار اين زورگويى نرفتن.

معناى استكبارستيزى يك چيز پيچ‌ و خم‌دارِ پيچيده ‌اى نيست؛ استكبارستيزى يعنى يك ملّتى زير بار مداخله‌جويى و تحميل قدرت استكبارگر يا انسان مستكبر يا دولت مستكبر نرود.
...
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24378

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
اگر هم خدای ناکرده، زبانم لال، زیر بار رفت، احوط آن است که خنجری بر کمر ببندد!*

ب. الف. بزرگمهر ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_8.html 

*با الهام از یکی از سروده های مولوی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!