«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۶, جمعه

به دوزخ خوش آمدید!

گزارش دوپهلو و نیرنگبازانه ی «درگیری شدید معترضان به نشست گروه ۲۰ در هامبورگ با پلیس ضد شورش آلمان» درباره ی به خیابان ریختن انبوه مردم پرخاشگر به نشست «ششلول بندهای جامعه جهانی» و ریزه خواران شان در هامبورگِ آلمان، شایان درنگ است! در این گزارش به درگیری های خشن و دامنه دار میان پلیس آن کشور و پرخاشگران اشاره شده و از زبان خبرگزاری بدنام و دروغگوی «رویتر»، چنین آمده است:
«... درگیری پس از آن آغاز شد که پرخاشگران به سوی پلیس ضد شورش، شیشه نوشابه، سنگ و چیزهایی دیگر پرتاب کردند.»* و سپس در جای دیگر و این بار از زبان خبرگزاری دروغگوی دیگری می افزاید:
«از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس آلمان گفته که پی در پی از هسته ی بنیادین این پرخاشگری خواسته بود که صورتک های ‌های خود را بردارند؛ ولی سودی نبخشید. پلیس بر آن شد که این هسته ی مرکزی را از چند ده هزار پرخاش کننده ی دیگر جدا کند.»*

خوب! به این ترتیب روشن می شود که درگیری چگونه آغاز شده است:
تن ندادن بسیاری از پرخاشگران به خواست پلیس که به هر رو باید از همه ی چهره ها تصویری روشن در بایگانی خود داشته باشد و از همین رو ناچار به درگیری و کاربرد «ماشین آب‌پاش و اسپری فلفل»* شده است!

از این نیرنگبازی های شناخته شده ی رسانه ای از زبان این و آن که بگذریم، برجسته تر از همه، شمار انبوه پرخاشگران به خیابان ریخته است که بنا به برآورد «پلیس آلمان [که] برای پوشش امنیتی نشست ”گروه ۲۰“ [همانا «ششلول بندهای جامعه جهانی» و ریزه خواران شان!] ۲۰ هزار تن از نیروهای خود را بکار گرفته ...»* و به میدان کارزار با توده های مردم آگاه آلمان روانه نموده، «کمابیش ۱۰۰ هزار تن در راهپیمایی پرخاشگرانه ی روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه هامبورگ ...»* به میدان آمده بودند. با بدیده گرفتن دروغگویی های فزاینده ی رسانه های امپریالیستی ـ سیونیستی که دستِکمی از برخی رسانه های دروغگوی وابسته به رژیم تبهکار فرمانروا بر کشورمان ندارند، باید چنین انگاشت که پلیس آن کشور بهنگام برآورد، یک چشم خود را بسته و در خوش بینانه ترین برخورد، تنها نیمی از همه ی آنچه باید می دید را دیده است.

بر بنیاد گزارش یاد شده، «پرخاشگران می‌گویند که ”گروه ۲۰“ در گشودن گره بسیاری از چالش هایی که آشتی و دوستی جهانی را با بیم روبرو می کند، ناکام بوده است.»* پرخاشگرانی خوب سازمان یافته «از سوی گروه‌های ضد سرمایه‌داری»* با شعار کوبنده ی:
«به دوزخ خوش آمدید!»*

براستی نیز چنین است؛ و باید به بهره کشان و ستمگران از خرد و کلان که از تنها زیستگاه آدمی با همه ی زیبایی ها و بازآفرینی های آدموار آن، دورخی بسود خویش ساخته اند، در جای جایِ جهان و هر آنگاه که بختی فراهم شود، پاسخی کوبنده داد و بگاه بایسته، سرنگون شان نمود.

درود بر مردم آگاه آلمان!

مرگ بر امپریالیسم و امپریالیست ها به سرکردگی «یانکی»ها!

ب. الف. بزرگمهر ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۶ 

* برگرفته از گزارش «درگیری شدید معترضان به نشست گروه ۲۰ در هامبورگ با پلیس ضد شورش آلمان»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!