«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

کدام ملت؟! ملت ستمدیده یا ملت ستمگر؟

نمایندگان راستین توده های مردم آنها هستند؛ نه آن مرده سگ های تمرگیده در مجلس ملی! کدام ملت؟! بهره دهان ستمدیده یا بهره کشان ستمگر؟

ب. الف. بزرگمهر ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶

خبرگزاری امپریالیستی ـ سیونیستی «رویترز» با گزافه گویی درخور چنان رسانه ای نوشته است:
«ده ها تن از پشتیبانان دولت ونزوئلا با رد شدن از ایست‌های بازرسی مجلس [آن کشور] با سنگ، ‌لوله و میله به نمایندگان و روزنامه نگاران یورش بردند. یورشگران به مجلس ملی ونزوئلا از کارکرد نمایندگان بر ضد دولت آقای مادورو ناخشنودند. بیشینه نمایندگان مجلس ونزوئلا با دولت نیکولاس مادورو ناهمداستانند.»

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا» ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!