«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

زنده باد بانو عشقی و فرزندانش! زنده یاد ستار بهشتی! ـ بازانتشار

این تصویر دلنشین را که دیدم، اشک در چشمانم نشست: اشک شوق، شادی، اندوه، آرزوهای برآورده نشده و بغضی در گلو نشسته ...

زنده باد بانو عشقی و فرزندانش! زنده یاد ستار بهشتی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۵

http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/07/blog-post_6.html 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!