«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

رونمایی از یک بازی سودمند و سرگرم کننده!

پس از رونمایی از بازی «پوکمون گو»، [رژیم] ایران نیز یک بازی به نام «پولمون کو؟» ساخته است. شیوه ی انجام بازی اینگونه است که نخست دست اندرکاران حکومت، پول مردم را بالا می کشند و چند قُلُپ آب هم به یاد «امام شهید» روی آن می نوشند؛ سپس، مردم جلوی نهادها یا بنگاه هایی چون «پدیده شاندیز»، «ثامن» و «بنیاد شهید» و برخی بانک ها گرد هم می آیند و فریاد می کشند:
«پولمون کو ؟!»

با بدیده گرفتن سرگرم کننده بودن این بازی، قرار بر این شده تا همه ی مردم ایران به این بازی فراخوانده شوند و به برنده ی خوشبخت آن در هر دور که توانسته پولش را پس بگیرد، جایزه ی ویژه ای به نام «اقتصاد مقاومتی» پیشکش کنند!

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام و افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!