«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

شناسه ای کوتاه و هنوز نارسا از جمهوری دزدان اسلام پیشه!

طرحی است به یادبود زندانیان سیاسی جانباخته ی «اهل سُنّت» که گویا چون خود آن ها که ناجوانمردانه بدار آویخته شدند، جایی در برابر دانشگاه تهران آویخته شده بود. من نیز به سهم خویش، شناسه ای کوتاه و هنوز نارسا درباره ی جمهوری دزدان اسلام پیشه نوشتم و برخی شان را در زیر طرح آوردم.

ب. الف. بزرگمهر ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۵ 

*** 

نام رسمی کشور: «جمهوری اسلامی ایران»

نام غیر رسمی و گویاتر آن: «جمهوری دزدان اسلام پیشه ی هرجایی»

پرچم رسمی: پرچم ربوده شده، رنگ پریده و کژدُم گزیده ی ایران که به نگاره هایی خرچنگ قورباغه، یادگار تبار «یأجوج و مأجوج» آذین یافته است.

کیش و آیین رسمی کشور: اسلام از گونه ی ۱۱ + ۱ امامی که بود و نبود این یکی روشن نیست و گویا از ترس پیروانش به جایی گریخته و ناپدید شده است.

کیش و آیین غیر رسمی و گویاتر آن: اسلام پیشگی از گونه ی ۱۲ + ۱ که خاستگاه این یکی چندان روشن نیست و چون شمارگان «۱۳»، بداختری و بلای آسمانی برای ایران و ایرانی با خویش به ارمغان آورد.

رهبری کشور، جایگاه و کارآیی آن: «ولایت فقیه آسمانی ریسمانی»، نشسته بر نوک هِرَم ولایتی بی در و پیکر و سخت لرزان و گردان به هر سو که از کارآیی آن مگو و مپرس!

نیرو و کارآیی اندیشگی نظام: گاو در سنجش با میانگین سران و سردمداران آن، افلاتون بشمار می آید!

ماهیت نظام بویژه از گوشه چشم راهبردی و کاربردی:
بهره برداری نابجا از باورهای آسمانی مردم و پیوند آن ها به ریسمان های گره دار؛

همکاری و همیاری با «شیطان بزرگ» برای ریشه کن کردن درختی که خود بر آن نشسته اند؛

دزدی از «بیت المال» و در پی دزد دویدن های بیهوده؛

نمارخوانی و نیایش به درگاه الله با شکم پر همراه با آروغ های جانانه که الحمدلله نماز را باطل نمی کنند و ... که بازخوانی آن را به همراه دارد؛

جابجایی پیشه ی شریف قالی شویی با پول شویی، آن هم نه در خانه ی خود که دور از چشم در ولایت بیگانه (دارنده ی نشان درجه یکم در میان همه ی ولایت های جهان)؛

ویژه کاری در زمینه های شیره مالی، سر را به تاق کوبیدن، شتر دیدی، ندیدی و در پی نخود سیاه فرستادن! (این سیاهه هنوز بسیار کار دارد!)

نشانه های شناسایی نظام: انشاء الله، ماشاء الله، الحمدلله!

اقلیم و آب و هوای سرزمین: نابودی گل و گیاه و فرار بلبل ها به جاهای دیگر یا جوانمرگ شدن و بیابانی شدن هرچه گسترده تر و سزاوارتر برای سینه زنی های تاسوعا و عاشورا با آب و هوایی گُه مرغی

ب. الف. بزرگمهر ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!