«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

گویی "امام زمان" هم هر روز بیش از پیش، «سرباز گمنام» کم می آورد!

به آگهی زیر از «وزارت اطلاعات» سوراخ سوراخ رژیم دزدان اسلام پیشه که سازمان های خبرچینی جهان از «سیا» گرفته تا «ام. آی. سیکس» و دیگران، بویژه «موساد» اسراییل در آن دست هایی نیرومند دارند، اندکی باریک شوید!

بهره وری نابجا از «داعش»، بهانه ای بیش نیست و جز رژیم های پدیدآورنده ی آن در باختر زمین و اسراییل، رژیم تبهکار دزدان فرمانروا بر ایران، رژیم های مافیایی روسیه، ترکیه و برخی دیگر از کشورها نیز آن را دستاویزی سودمند برای پیشبرد نقشه های فریبکارانه و اهریمنی خویش یافته اند.

در مورد رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران، بهره وری هر از گاهی آن از پدیده ی اهریمنی «داعش» که دروغ بودن و نمایش ساختگی آن، دستِکم در یکی دو مورد تاکنون۱ روشن شده، افزون بر آن، نشانه ای از افزایش چونی (کیفی) تراز آمادگی توده های مردم بجان آمده ی ایران برای رویارویی با رژیم ضدّ ملی، ضدّ خلقی و خیانتکاری است که هر روز برجای ماندن آن، زیان هایی بس بزرگ تر برای سرنوشت ایران و همبستگی خلق های آن در پی خواهد داشت؛ این بهره وری نابجا، همچنین ترس فزاینده ی رژیم دزدان اسلام پیشه از برخاستن جنبشی تازه و یکپارچه را نیز آشکار می کند. خودشان پدرخوانده ی «داعش» اند و اگر چنین لولویی نیز در کار نباشد، خود آن را پدید خواهند آورد. رژیم سرسپرده به امپریالیست ها با پیشبرد ترفندهایی چون آگهی یادشده ، چندین آماج را بگونه ای کمابیش همزمان یا پس و پیش با اندک پوشش زمانی، پی می گیرد:
الف. دگردیسه نمودن افکار عمومی از برجسته ترین دشواری ها و چالش های اقتصادی ـ اجتماعی که نه از توان گره گشایی آن ها برخوردارند و نه اگر برخوردار بودند، چنان خواستی در چارچوب تنگ اندیشانه ی کلان سرمایه داری سوداگر چیره بر ایران می گنجید و می گنجد تا به آن دست یازند؛۲ 
ب. آفرینش ترس عمومی و گسترش آن، بویژه در میان لایه های میانگین به بالای همبودهای شهری، برای افزایش باز هم بیش تر شکاف اجتماعی پدید آمده میان آن ها با لایه های فرودست تر و نیز افزایش نسبی دامنه ی مرز پاسدارنده ی پیرامونی (buffer) برای رژیم بلاخیز و سزاوار سرنگونی خویش؛
پ. نیشتر زدن به دُمَلی۳ که با آنکه به اندازه ای بسنده بزرگ و دردناک شده، هنوز نترکیده و سر باز نکرده است، برای سنجش اندازه ی آمادگی پا به میدان نهادن توده های گسترده ی مردم و شناخت و بازشناخت چگونگی هسته های سازمانیافته ی آن؛ و
ت. دستگیری مخالفین سیاسی از آن میان، زیر نامِ بدنامِ «داعش»!   

به هر رو، آنچه بویژه در آگهی «وزارت اطلاعات» بیش تر به چشم می آید، کفگیری است که به ته دیگِ «نظامِ» دزدپرور و سزاوار سرنگونی می خورد؛ گویی چون توده های مردم ایران که در پی پیشبرد سیاست های ایران برباددهِ نولیبرالیسم سرمایه داری و شتاب هر دم فزاینده ی آن، هر روز چیزهای بیش تری از زندگی و سفره شان ناپدید می شود، "امام زمان" هم هر روز بیش از پیش، «سرباز گمنام» کم می آورد!

ب. الف. بزرگمهر    چهارم شهریور ماه ۱۳۹۵

پی نوشت:

۱ ـ در کردستان و یکبار نیز در جای دیگری که نام آن را فراموش نموده ام!

۲ ـ گره گشایی چالش های اقتصادی ـ اجتماعی و نیز سیاسی کنونی ایران که هر روز پیچیده تر و کورتر می شود، تنها از دوش رژیمی ملّی و باریک تر: رژیمی خلقی با سمتگیری همه سویه ی سوسیالیستی برمی آید. به شَوَند نبود چنین سمتگیری همه سویه ای است که کشورمان، اگر از درآمدی ده ها برابر درآمد کنونی آن نیز برخوردار باشد، رویش و گسترش اقتصاد ملی را در پی نخواهد داشت و همراه با گریز بخش سترگی از آن درآمدها و سرمایه ها به بانک های کشورهای امپریالیستی، بخش ناچیزی از آن نیز در اقتصاد نامور به «غیر مولد» یا پارسی تر آن: «نابارور»، سرمایه گذاری شده و بحران و تبهکاری اقتصادی ـ اجتماعی پدید آمده را تا مرز از هم پاشیدگی شیرازه ی رژیم دزدان اسلام پیشه دامن خواهد زد.

۳ ـ ... چنانچه بحران فراگیر اجتماعی ـ اقتصادی را به دُملی مانند کنم؛ در مَثَل مُناقشه نیست»!

***

اطلاعيه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران خطاب به مردم شريف ايران :

بسم الله الرحمن الرحيم

همان گونه که مستحضرید عقرب زخم خورده داعش در صدد ضربه زدن به ایران عزیزمان است. در این راه نیز تلاشهای بی رحمانه ای در جهت قتل وکشتار مردم بی گناه کرده که به شکرانه خداوندی و همت پاسداران وسربازان گمنام امام زمان (عج) ، همه آنها عقیم مانده اند. از آنجایی که شیوه عملياتي گروهك تروريستي داعش ، بمب گذاری در اماکن شلوغ و پر ازدحام است ، لطفا به موارد ذيل دقت فرمایید:
۱ ـ خانه ای که توسط چند جوان مجرد اجاره شده و رفت و آمد های مشکوک و بی سر و صدادارند.
۲ ـ خانه ای حیاط دار که توسط چند غریبه اجاره شده و کم کم ماشین خریداری کرده و به خانه آورده ولی از آن استفاده نمی کنند و ظاهرا مشغول تعمیر آن هستند.
۳ ـ رفت و آمد ساکنین خانه باساک به منزل مشکوک.
۴ ـ خرید مواد غذایی آماده مصرف (تن ماهی،کالباس،سوسیس، ...) در حجم بیش از عرف توسط غریبه ها و بردن به منزل مجردی

در صورت مشاهده هر كدام از موارد فوق به شماره تلفن هاي :
۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه
۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات

اطلاع دهید تا سريعا بررسی شود. باشد تا آرزوی کشتار جمعی هموطنانمان رابه گور ببرند.

انتشار اين پيام موجب انتقال هر چه سريعتر آن در ميان مردم عزيزمان با هدف حفظ امنيت و آرامش كشورمان خواهد شد.

دانسته از ویرایش و پارسی نویسی این آگهی خودداری ورزیده ام؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!