«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ مهر ۲۲, چهارشنبه

در این کشور، آفتابه دزدها بالای دار می روند!

نوشته است:
تکلیف پرونده کرسنت مشخص شد:
ژنرال های نفتی تیم زنگنه در پرونده کرسنت متهم شناخته شدند/ احتمال تغییرات گسترده در رده های عالی وزارت نفت

شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت با امضاء زنگنه، (از جمله رئیس شرکت ملی نفت) موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
این ها پادوهای آن زد و بند بوده اند. اصل کاری ها مهدی نوقی بهرمانی، فرزند رشوه خوار ام الفساد والمفسدین، علی اکبر نوقی بهرمانی (با نام ساختگی هاشمی رفسنجانی) و خود دزد نامدار زنگوله به پا (بیژن نامدار زنگنه) و بگمان بسیار کسان دیگری ناشناخته برایم در بالای هرم رژیم تبهکار جمهوری اسلامی هستند. بازهم بگمان بسیار، چنین دستگیری هایی برای پوشش دادن به دزدان نابکار اصلی انجام شده است. ناگفته نماند که در کشوری درست و حسابی، این ها را جلوی جوخه تیرباران می گذارند؛ ولی در این کشور، آفتابه دزدها بالای دار می روند  !(همانجا)

فراموش کردم این نکته را نیز یادآور شوم که برخی از این پادوها بگمان بسیار، خود به چنین خوشخدمتی و پذیرش نقش پوشش دیگران تن داده اند؛ نمونه ی نگونبختی از چنین فرومایگانی بابک زنجانی است.

ب. الف. بزرگمهر     ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!