«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۱۰, چهارشنبه

وزیر امور خارجه ای به این کُرّه خری از صدر اسلام تاکنون ...


ابراهیم یزدی در مصاحبه ای اعلام کرده سیاست خارجی اسلامی به ارتباط با اروپا و آمریکا که مسیحی و پیرو ادیان توحیدی هستند نزدیک تره تا به ارتباط با چین و روسیه!

در مورد ارتباط با چین و یا روسیه و یا ونزوئلا در این فرصت نفیا و اثباتا، حرفی نیست؛ ولی در مورد ارتباط با اروپای مسیحی یاد اون جمله معروف امام خمینی در نامه به محتشمی پور افتادم که در مورد نهضت آزادی فرموده اند: در موضوع نهضت به اصطلاح آزادى مسائل فراوانى است که بررسى آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالًا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت مى‏دهد که نهضت به اصطلاح آزادى طرفدار جدى وابستگى کشور ایران به امریکا است و در این باره از هیچ کوششى فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید امریکاى جهانخوار را که هر چه بدبختى ملت مظلوم ایران و سایر ملتهاى تحت سلطه او دارند از ستمکارى اوست، بهتر از شوروى ملحد مى‏دانند و این از اشتباهات آنها است ...

برگرفته از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب:     ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!