«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۱, جمعه

همسو و همگام با پلیدترین نیروهای تاریخ آدمی! ـ بازپخشش

نماز جماعت مسلمانان واحد سیزدهم شاخه ی نظامی حزب نازی (waffen) در میانه آموزش های نظامی در سال ۱۹۴۳.

هیملر، عضو ارشد حزب نازی دلبستگی بسیاری به اسلام داشت. وی بر این باور بود که این دین، توانایی آمایش جنگجویانی بی پروا دارد. «وافن» با آمیختگی چند ملیتی خود، گرچه در کنار ارتش برای دستیابی به آماج های حزب نازی می جنگید، ولی با ارتش درهم آمیخته نشد؛ گرچه، همسو با آن کار می کرد. واحد سیزدهم «وافن» دربرگیرنده ی مسلمانان بوسنیایی و کروات بود و آماج آن، پیکار با پارتیزان های کمونیست یوگسلاوی بود.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_425.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!