«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

حقِّ مُسلّم دزدان میوه چین انقلاب بهمن ـ بازپخشش

بگمانم راست می گوید؛ و نه تنها «کارت سبز یانکی ها» که بسیاری چیزهای دیگر از بیت المال گرفته تا کارچاق کنی های دو سویه، پولشویی، بانک زنی و داد و ستدهای خورد و برد، هنوز هم حقِّ مُسلّم دزدان میوه چین انقلاب بهمن است ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_11.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!