«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۲۵, پنجشنبه

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، چهره های سرشناس جنبش کارگری ایران، سال های طولانی در دفاع از حقوق و منافع کارگران ایران در برابر تهاجمات و دست درازی های کارفرمایان و همه دم و دستگاه های حاکمیت و مدافعان کارفرمایان و چپاولگران دسترنج های کارگران فعالیت کرده اند و بارها توسط دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی بازداشت و زیر فشار های روحی و جسمی قرار گرفته اند.

جعفر عظیم زاده که قبلا به خاطر همین فعالیت‌ها به شش سال حبس محکوم شده بود، در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های کارگری و اجتماعی بهمراه اسماعیل عبدی از رهبران جنبش معلمان، به دنبال صدور بیانیه مشترکشان در زندان دست به اعتصاب غذا زد و در نتیجه ۶۳ روز اعتصاب غذا، صدمات جسمی از قبیل دچار شدن به زخم معده و ناراحتی قلبی به او وارد آمد و با وجود تحت مداوا بودنش از زمانی که در نتیجه اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی از زندان آزاد گردید، همچنان از درد صدمات وارده در دوران زندان رنج می برد.

جعفر و پروین از پیگیرترین فعالین کارگری و حامیان و مدافعان اعتراضات کارگری بوده و در جریان اعتصابات و تظاهراتهای خیابانی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز نقش بسزایی در انعکاس اخبار آنها و جلب حمایتهای داخلی و بین‌المللی برای به ثمر رساندن مبارزات شان ایفا نمودند.

کارگران، معلمان، دانشجویان، مزدبگیران محروم، کارگران اخراجی و بیکار و همه انسان های شریف و آزادیخواه!

دستگاه سرکوبگر مدافع کارفرمایان و دزدان و غارتگران به خاطر وحشت از گسترش بیش از پیش جنبش مطالباتی و اعتراضات کارگران در برابر چپاول هست و نیست تان، به خاطر وحشت از اعتصابات و اعتراضات وسیعی که به دلیل بحران های اقتصادی، ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانه ها و مراکز کارگری بزرگ به عبث تنها راه نجات خود را در سرکوب شدید و بازداشت و زندانی کردن فعالین و رهبران جنبش های اعتراضی از جمله جنبش کارگری یافته اند و اکنون که فصل تعیین دستمزد فرا رسیده و اتحادیه ازاد کارگران و بخصوص جعفر عظیم زاده و پروین محمدی هر ساله در تجمعات و اقدامات اعتراضی به سطح نازل دستمزدها نقش بسزایی ایفا کرده اند، نهادهای امنیتی با دستگیری ایشان قصد دارد تا مانع از اعتراضات ما کارگران برای مطالبه افزایش دستمزدها شود.

سرکوب هر اعتراض و بازداشت فعالین اگر با پاسخ درخور و قدرتمندتر از تاکنون مواجه نگردد، شرایط فلاکتبارتر و وحشتناک تری برای طبقه کارگر و اکثریت مردم رقم خواهند زد.

باید سرکوب هر اعتراض کارگری و اجتماعی و بازداشت هر فعال و رهبر این اعتراضات توسط دستگاه های سرکوبگر را با قدرت با براه انداختن اعتصابات، اعتراضات و تجمعات خیابانی پاسخ داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، همه تشکّل ها، نهادها و سازمان های کارگری و مدافع حقوق انسانی در ایران و در خارج کشور را فرا می خواند تا به بازداشت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شوند.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!