«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه

نمونه ای از پیامدهای آنچه سپردن کار مردم بدست خود مردم نامیده شده

نمونه ی زیر* شاید یکی از کوچک ترین پیامدهای خصوصی سازی و آنچه با نیرنگ بازی «سپردن کار مردم بدست خود مردم» نامیده شده، باشد؛ ولی، کدام مردم؟! کلان سرمایه داران و سوداگران هست و نیست توده های مردم؟ وگرنه، توده های مردم در ولایت اسلام زده ی ایران که براستی مردم بشمار نمی روند؛ از آن ها یا یاد نمی شود یا چنانچه یاد شود نیز سزاوارِ برنام یا بهتر است بگویم: برچسبِ زشت و زننده ی «عوام النّاس» بیش نیستند؛ عوام النّاسی که تا جان در بدن دارند، باید کار کنند و عرق بریزند و جان بکنند تا خرموش ها خوب بخورند و بچاپند و ... و هر از گاهی با سر فرود آوردن و خم و راست شدن به درگاه خدای شان، وی را نیایش کنند.

ب. الف. بزرگمهر   دوم اسپند ماه ۱۳۹۷

* بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ۴۰ تن از بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه با شعار مرگ بر اسد بیگی ساواکی، بار دیگر جهت درخواست سنوات خود که در این وضعیت اقتصادی بی ارزش شده، گرد هم آمدند.

بازنشستگان سال ۹۶ که طلبکار حق سنوات خود هستند و امسال بارها برای دریافت حق سنوات خود دست به گردهمایی زده بودند، روز شنبه و یکشنبه این هفته نیز برای پیگیری طلب خود در برابر امور مالی گردهمایی پرخاش آمیز داشتند که امروز نیز پی گرفته شد.

برگرفته از تارنگاشت «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  یکم اسفند ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

http://ettehad-e.com/1397/12/01/7420

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!